Vi/Cúp Quốc Gia Việt Nam mùa 32

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Cúp Quốc Gia Việt Nam
Tournament details
Season(s) Mùa bóng 32
Teams 2048
Final positions
Champions Bac Ho Drillers
Runner-up Vietnam Football Funny
Semi-finalists HaNoi Incredible
TraT Tu Moi F.C 
Cúp QG 31 Cúp QG 33

Sơ đồ khái quát

Vòng 1/16   Tứ kết   Bán kết   Chung kết
                           
13 March 2013 - Match 1                  
 BenTreNoiLoan  2
28/11/2012 - Match 9
 Mai Hac De FC  1  
 BenTreNoiLoan  0
13 March 2013 - Match 2
   Bac Ho Drillers  1  
 Marc Milano  0
  27 March 2013 - Match 13
 Bac Ho Drillers  2  
 Bac Ho Drillers  3
13 March 2013 - Match 3
   TraT Tu Moi F.C  2  
 Bo Vang  10
28/11/2012 - Match 10  
 Gia Dinh Stars  9  
 Bo Vang  0
13 March 2013 - Match 4
   TraT Tu Moi F.C  1  
 Hao Nam United  2
  03 April 2013 - Match 15
 TraT Tu Moi F.C  3  
 Bac Ho Drillers  5
13 March 2013 - Match 5
   Vietnam Football Funny  2
 HaNoi Incredible  2
28/11/2012 - Match 11  
 Forex & Gold Trader  1  
 HaNoi Incredible  4
13 March 2013 - Match 6
   Sông Đà Online  2  
 Real M@drid C.F  0
  27 March 2013 - Match 14
 Sông Đà Online  3  
 HaNoi Incredible  0
13 March 2013 - Match 7
   Vietnam Football Funny  2  
 BRVT FC  2
28/11/2012 - Match 12  
 SGCoop FC  1  
 BRVT FC  0
13 March 2013 - Match 8
   Vietnam Football Funny  3  
 TheCongViettel  1
 
 Vietnam Football Funny  3