Vi/Thủ môn

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· English · Français · Magyar · Nederlands · Tiếng Việt ·

Thủ môn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của một đội bóng. Thủ môn có ảnh hưởng rất lớn trong chỉ số phòng thủ.

Kỹ năng chính mà họ sử dụng là Chụp bóng và kỹ năng thứ hai là Phòng thủ, mặc dù Đá phạt cũng rất quan trọng, nhưng chỉ để bảo vệ đá phạt đền và phạt trực tiếp.

Về ảnh hưởng đến chỉ số, một cấp độ của Chụp bóng tương đương với khoảng 2,0 - 2,2 một cấp độ Phòng thủ đối với một thủ môn.

Trong quá khứ, một số đội sử dụng thủ môn cũng là một cầu thủ đá phạt. Việc lựa chọn này không đem lại sự bất lợi nào cho đội bóng, nhưng nó đã không được cho phép kể từ mùa bóng 37 (tháng 10 năm 2008).

George 'Archbishop' Carey có lẽ là thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử, đã đạt được kỷ lục 22 sao.