Cs/Ratingy

From Hattrick

Zobrazení ratingů[edit]

Po každém zápase uvidíš ratingy obou týmů v daném zápase napravo od komentáře zápasu. Vypadají podobně jako tyto:

PŘÍKLADOVÝ TÝM: F.C.
Výkon hráčů a rozestavení týmu
Přístup týmu: Normální
Taktika: Normální
Zvládnutí taktiky: (neudává se)
Záloha: nedostačující (lepší)
Pravá obrana: ucházející (mnohem horší)
Střední obrana: neadekvátní (horší)
Levá obrana: nedostačující (lepší)
Pravý útok: nedostačující (horší)
Střední útok: solidní (mnohem horší)
Levý útok: katastrofální (mnohem lepší)

Každý rating se skládá ze dvou hodnot:

  • Primární hodnota - Klasifikuje s použitím stejné škály jako je použita k hodnocení dovedností hráčů (například solidní, excelentní, nadstandardní, atp.)
  • Sekundární hodnota - Jedna ze čtyřech možných hodnot: mnohem horší, horší, lepší, mnohem lepší.

To ti indikuje, jak silná nebo slabá byla daná část týmu během zápasu. Pokud byla tvoje záloha silnější než záloha soupeře (např. ty jsi měl(a) ucházející (mnohem horší) a soupeř neadekvátní (mnohem lepší)), tak jsi v zápase pravděpodobně dostal více šancí díky lepšímu držení míče. Obranné a útočné ratingy jsou porovnávány "zrcadlově" (tzn. např. levý útok proti soupeřově pravé obraně, atp.).

Celkem, ratingy jsou často nazývány útočné ratingy a obranné ratingy.

Ratingy jako měřítko celkové síly týmu[edit]

Hattrick neposkytuje způsob k vyjádření celkové síly týmu (např. k porovnání dvou týmů, atp.). Nejprimitivnější měřítko může být celkový počet hvězd, které hráči obdrželi po odehrání zápasu. Avšak porovnávání hvězd je neúčinný a nepřesný způsob vyjádření síly týmu. Tím pádem vynalézaví uživatelé vymysleli jiné způsoby k porovnání celkových ratingů týmů. Některé z nejpopulárnějších způsobů jsou Alltid Hattrick, HatStats, LoddarStats, VnukStats a PStats.

Je důležité uvědomit si, že vyšší celkový rating než soupeřův celkový rating neznamená, že vyhraješ zápas!

Tento článek vznikl přeložením anglického článku Rating