Nl/Bejaarde opstelling

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

Een bejaarde opstelling is een opstelling waarbij de gemiddelde leeftijd boven de 35 jaar ligt. Voor een bejaarde opstelling moeten 11 spelers worden opgesteld; wisselspelers hebben geen invloed op de gemiddelde leeftijd.

Er wordt enkel rekening gehouden met de leeftijd in jaren (dus niet met de dagen!) bij het berekenen van de gemiddelde leeftijd.

Deze opstelling levert 35 mijlpaal punten op.

Deze mijlpaal wordt tegenwoordig "Speelde met oudgedienden" (NL) of "Oudgediendenopstelling" (VL) genoemd.