Nl/Hattrick News (December 2007)

From Hattrick
INTERWIKI

· Deutsch · English · Nederlands ·

Artikel[edit]

Gegroet Hattricker!

Ik hoop dat je een fijne tijd beleeft in Hattrick en dat deze nieuwe toevoeging aan de Hattrickwereld je wat interessant leesvoer mag schenken. Wat is dit nu eigenlijk? Het is de eerste editie van de Hattrick Nieuwsbrief, waarin we een brede waaier aanbieden. Natuurlijk zullen we je informeren over wat er gaande is in het spel en hoe het zit met nieuwe functies. Maar daarnaast is er ook plaats voor artikels die nauw aansluiten bij de gemeenschap die zich ondertussen naast Hattrick ontwikkeld heeft. Ik wil echter benadrukken dat de informatie die je nodig hebt om het spel te spelen, nog steeds terug te vinden is op de site zelf. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de aankondigingen bij Mijn Hattrick. Het is eerder een andere kijk op bepaalde zaken én met meer diepgang. Dat is net het verschil met de koude feitenwereld die Mijn Hattrick vaak moet zijn.

Hattrick werd in augustus jongstleden 10 jaar oud, een indrukwekkende leeftijd voor een online spel. In 1997 was de gameswereld eerder asociaal te noemen, het bracht alleszins geen honderdduizenden mensen van over de hele wereld en van uiteenlopende leeftijden samen in één gemeenschap. Vandaag is het dit type spellen dat de gameswereld kleurt. Het idee dat je 'echte' tegenstanders moet bekampen en vrienden kan maken aan de andere kant van de wereld blijkt een succesvol te zijn. Dit betekent ook dat Hattrick niet enkel gemaakt is door de ontwikkelaars, maar ook door de gebruikers zélf. Eigengemaakte ploeglogo's, allerhande meetings,... noem maar op. Het tienjarig bestaan van Hattrick mag je dus gerust ook zelf vieren.

Mijn persoonlijke Hattrickgeschiedenis is geen 10 jaren oud. Ik schreef me in in de lente van 1999, maar de wachtrij was enorm en Hattrick was nog zeer klein en traag groeiend. Ik vergat Hattrick tot oktober 2000, wanneer HT5 werd gelanceerd en het competitiesysteem veel groter werd dan voordien. Met andere woorden, ik mocht de controle van een eigen ploeg in handen nemen! Sindsdien is Hattrick een levensgezel geworden. Ik durf haast de uren niet tellen die ik aan de Hattricksite heb gespendeerd, laat staan de uren die ik gebruikt heb om met anderen over Hattrick te praten. Die hoeveelheid zou angstaanjagend hoog moeten zijn, maar als je het vergelijkt met de dingen die ik ervoor heb teruggekregen, zoals nieuwe vrienden en niet te vergeten tonnen amusement, dan is het best te verantwoorden.

Hattrick heeft een hele weg afgelegd in al die jaren, niet enkel op het vlak van gebruikersaantal, maar ook qua gameplay. Het kan soms aanvoelen alsof er niets veranderd is, maar dat is vergelijkbaar met elke ochtend naar jezelf in de spiegel kijken. Je kan niet zien dat je haar een beetje langer is dan de dag voordoen. Zo is het ook met Hattrick. Je kan denken dat Hattrick er altijd heeft uitgezien zoals nu en altijd op dezelfde wijze heeft gewerkt, maar als je een blik werpt in de historiek (op de site te bekijken via de link Gemeenschap in het menu), dan merk je dat daar een heel ander verhaal geschetst wordt. Er is heel veel gebeurd en heel veel zal nog moeten gebeuren, stap voor stap.

Het maakt niet uit of je bij de zeldzame schare tienjarige veteranen bent of net begonnen als HT-manager, ik hoop dat je genoten hebt van deze 'Autumn of Celebration'. De ontwikkelaars hebben hard gewerkt om een aantal grote en kleine zaken te kunnen lanceren in de afgelopen maanden. Nog veel plezier met de rest van deze nieuwsbrief en indien je de hoofdredacteur wil contacteren, mezelf dus, dan kan je dat doen door een e-mail te sturen naar HT-Newsletter@hattrick.org (in het Engels, aub).

HT-Klas, redacteur Hattrick Nieuwsbrief

Het Hattrickboek[edit]

Zoals aangekondigd afgelopen lente, zijn we volop bezig met het maken van een Hattrickboek om de voorbije 10 jaren te vieren. Dit werk is nu al een aantal maanden aan de gang en een waslijst aan artikels werd afgeleverd door onze professionele journalist Filip Andersson... en het ziet er veelbelovend uit! Hij heeft zowat de hele wereld rondgereist en kennisgemaakt met diverse hattrickers en hun verhalen. Deze artikels zullen samen verschijnen met artikels die door onszelf geschreven zijn, zoals de Hattrickgeschiedenis en massa's statistieken.

Het boek zal ook inzendingen bevatten van jullie, de gebruikers. We hadden voorbije lente een wedstrijd en dit resulteerde in een hoop interessante artikels. We kijken nog steeds uit naar nieuwe inzendingen, dus als je een goed Hattrickgerelateerd verhaal hebt, stuur het dan aub naar ons. Ook kijken we uit naar meer foto's. Dat kan jij zijn in een Hattrick T-shirt of je plaatselijke Hattrickvrienden in een kleine meeting. Als je je eigen ploegshirt ontworpen hebt of een coole poster of misschien wel je auto groen gekleurd hebt met gele sterren, stuur dan die foto's zeker naar ons.

Tot nu toe merk ik dat velen denken dat hun verhalen en foto's te kleinschalig en onbelangrijk zijn voor een groot project als het Hattrickboek, maar dat is absoluut niet waar. In de Hattrickgemeenschap zijn kleine en grote dingen even belangrijk, dus om het boek representatief te laten zijn voor Hattrick hebben we foto's en verhalen nodig van zowel de grote als de kleine stukjes van de puzzel.

Stuur je inzending naar ht-book@hattrick.org en schijf aub in het Engels (slecht Engels kan altijd nog verbeterd worden voor publicatie, zo lang we maar kunnen begrijpen waarover je verhaal gaat). Voeg aub een tweetal lijntjes aan het verhaal toe waarin je verklaart dat je de toestemming aan ons verleent om je verhaal of foto('s) te publiceren zonder compensatie. Iedere gebruiker wiens inzending uiteindelijk het boek haalt, krijgt een kleine beloning die later onthuld zal worden. Merk op dat we geen tijd hebben om alle mails te beantwoorden en dat het een tijdje kan duren voor je van ons hoort of je inzending deel zal uitmaken van het boek.

Statistisch gesproken[edit]

Er zijn meer dan 1 miljoen logins op Hattrick op een gemiddelde dag. Meer dan 450.000 unieke gebruikers loggen per dag aan. Je bent nooit alleen in Hattrick.

Gemiddeld worden dagelijks meer dan 110.000 HT-mails verstuurd. Dit betekent dat er meer dan 3 miljoen op maandbasis verstuurd worden. Gelukkig zijn postzegels overbodig, want de Postdienst van Hattrick is een zeer genereus bedrijf.

Er zijn gemiddeld meer dan 740.000 wedstrijden per week, jeugdwedstrijden niet inbegrepen. Dit betekent dat indien de wedstrijd gelijk verdeeld zouden zijn over de hele week, dat we dan meer dan 70 wedstrijden per minuut hebben. Voorlopig hebben we geen idee hoeveel scheidsrechters er zijn en wanneer ze tijd vinden om te rusten.

Wanneer we kijken naar de fanclubs, dan kunnen we concluderen dat er momenteel meer dan 1,6 miljard inwoners in de Hattrickwereld zijn die lid zijn van een fanclub. Het aantal leden per club varieert van 100 tot 3726 (op het tijdstip van schrijven). Indien elk van deze virtuele fans zou roepen op hetzelfde ogenblik, dan zou je er niets van merken. Voornamelijk omdat ze virtueel zijn.

Er zijn iets meer dan 20 miljoen specialisten momenteel tewerkgesteld bij de clubs in Hattrick. De grootste groep - 5,3 miljoen - kiest voor een carrière als assistent. De kleinste groep specialisten zijn de economen, 1 miljoen leden sterk.

Heb je suggesties welke statistieken je wil zien in een volgende editie? Stuur deze dan (bij voorkeur in het Engels) naar HT-Newsletter@hattrick.org.

Een blik op het beroepsysteem[edit]

Een van de heetste hangijzers in de Hattrickwereld zijn de beslissingen van Gamemasters - dat zal wellicht altijd wel zo zijn. Het is onvermijdbaar, natuurlijk en ook belangrijk dat mensen met macht in vraag worden gesteld en grondig worden doorgelicht. Hattrick is daar geen uitzondering op, ook al is het "maar een spel". Slechts een spel zijn heeft echter ook tot gevolg dat het op een andere manier moet benaderd worden dan het geval is bij juridische systemen uit het echte leven. Die vergelijking wordt wel eens gemaakt op de forums, maar het is niet altijd een eerlijke vergelijking. We kunnen niet verlangen dat onze Gamemasters (GM's) de wereld rondreizen om mensen te ondervragen, hen te schaduwen en zo verder. De onderzoeken die een GM uitvoert wanneer hij iemand van valsspelen verdenkt, dienen uitgevoerd te worden vanop afstand. Vaak hebben we daarenboven een taalbarrière en andere praktische moeilijkheden. Is essentie is GM zijn geen makkelijke taak. Het is een vrijwillige taak die zeer tijdrovend kan zijn en waarbij men vaak slachtoffer is van beledigend taalgebruik en soms zelfs bedreigingen.

Ik denk dat 99,9% onder jullie het met me eens is dat een spel regels nodig heeft en dat een instantie moet tussenkomen als scheidsrechter en erop toezien dat de regels nageleefd worden. Zonder de scheidsrechter zouden onze gebruikers geen eerlijke en gelijke kans krijgen in het spel en ik twijfel er niet aan dat Hattrick niet meer zou bestaan indien er geen gebruikers waren die een stap vooruit hadden gezet en opgetreden als GM's. Met honderden GM's die dagelijks aan duizenden zaken werken (gemeld door gebruikers of ontdekt door GM's), het is niet meer dan normaal dat er gevallen bijzijn waarbij gebruikers vinden dat het recht niet heeft gezegevierd, dat de straf te zwaar is of die om welke reden ook de zaak naar een hogere instantie willen doorvoeren. Voor lange tijd werd dit uitgevoerd op een redelijk onbekende wijze, voornamelijk door de zaak door te spelen naar de iets meer ervaren GM's. Eerder dit jaar kwam hier verandering in toen het meer publieke beroepssysteem in voegen trad. Niet publiek in die zin dat iedereen weet wat er gebeurd is, maar in die zin dat de organisatie van Senior GM's beter bekend werd.

Ik was nieuwsgierig hoe dit tot nu toe verlopen is en stelde een paar vragen aan één van de Senior GM's, GM-CableGuy uit België. Eerst en vooral toont hij een aantal statistieken die bijeengesprokkeld werden door de Senior GM's gedurende de eerste maanden. Deze statistieken tonen welke berichten ze tot dan hadden gekregen. Het is meteen duidelijk dat heel wat berichten aan hen niet thuishoorden in beroepszaken (het zij berichten over totaal andere dingen, het zij berichten waarvoor men eerst bij de lokale GM's moet passeren alvorens in beroep te gaan).

  • Echte beroepszaken: 33%
  • Andere klachten over de crew: 3%
  • Gebruiker geadviseerd om eerst de locale crew te contacteren alvorens in beroep te gaan: 30%
  • Doorgestuurd naar Senior Moderators: 3%
  • Hattrickgerelateerde kwesties (bugs, verbeteringen): 10%
  • Spam, beginnersvragen, berichten waarin ons geluk gewenst wordt: 21%

Wanneer we de 33% echte beroepszaken eens van naderbij bekijken, dan krijgen we een nieuwe set aan statistieken.

  • Beroep verworpen: 14%
  • GM-beslissing was OK: 80%
  • GM-beslissing werd gewijzigd: 6%

Verworpen betekent dat de gebruiker die beroep aantekende, niet de gebruiker is over wie de zaak handelt (zoals steeds bij onze onderzoeken willen we communiceren met de gebruiker zelf). Het kan ook betekenen dat het beroep meermaals werd aangetekend, of dat de zaak reeds lokaal werd opgelost.

GM-CableGuy legde uit dat indien een beslissing herzien werd, dat niet noodzakelijk betekende dat de originele beslissing volledig fout was, maar dat er bijvoorbeeld een vergissing was gebeurd bij het aanpassen van de transferprijs en waarvoor verder onderzoek van experts nodig was. Dit blijkt de meest voorkomende vorm van beroep te zijn. In bepaalde zaken was de herziene beslissing strenger dan de originele.

CableGuy gaat verder: "Alles bij elkaar denk ik te kunnen zegge dat het aantal terechte beroepszaken eerder klein is, en dat is zoals gehoopt en eigenlijk ook verwacht." Als je het aantal beroepsaantekeningen vergelijkt met het totaal aantal onderzoeken, en zeker het aantal terechte beroepsaantekeningen, dan merk je dat het slechts een klein percentage is. Er zijn minder dan 5 terechte beroepszaken per dag, terwijl het aantal GM-beslissingen per dag in de duizendtallen kan oplopen.

Alle Senior GM's werken met de beroepszaken. Er is geen interne hiërarchie, waardoor in beroep gaan tegen een uitspraak die in beroep werd beslist onmogelijk is. En dat is nogal logisch, een zaak moet ooit gesloten worden. GM-CableGuy zegt dat redelijk vermoeiend is om met beroepszaken bezig te zijn. Duidelijke leugens en beledigingen maken deel uit van het werk, net zoals dat het geval is bij de lokale GM's. Desondanks hebben de Seniors het gevoel dat het beroepssysteem belangrijk is en het hele GM-systeem bevordert.

CableGuy zegt: "Veel gebruikers aanvaarden onze 2e mening over hun zaak, zelfs indien we de originele beslissing bevestigen. Soms verwoorden we het op een andere, meer aanvaardbare manier. En soms is de eerste woede reeds verdwenen en is de gebruiker al wat kalmer dan de toestand net na de boete of sluiting".

Hij zegt ook dat het goed doet om misverstanden te kunnen oplossen en op een manier een goed woordje te kunnen doen voor de lokale GM's. Meestal wanneer de eerste woede verdwenen is, gebruikt de gestrafte gebruiker beter dat de GM eigenlijk gewoon de regels volgde en de juiste beslissing nam.

Het beroepssysteem is een grote last voor de Seniors, zelfs wanneer het aantal zaken eerder klein te noemen is. Elk onderzoek is immers tijdrovend. Maar zelfs dan vinden de Senior GM's het de moeite waard, want het systeem heeft ook veel goede kanten. CableGuy besluit: "Het is evident dat verbeteringen mogelijk en misschien wel nodig zijn". De HT die verantwoordelijk is voor de vrijwillige crew en die het langste Senior is, HT-Tjecken, becommentarieert deze uitspraak: "Er zal kortelings een evaluatie komen van het systeem om te zien of dit 'probeersel' moet blijven, en indien dat het geval is, of er verbeteringen aan moeten gebeuren".

HT-portret: HT-Thomas[edit]

Een terugkerend item in de nieuwsbrief zal het portret zijn van een van de HT's. We krijgen vaak vragen over wie we zijn, wat we doen en nog belangrijker, wie er nog vrijgezel is en kan verleid worden. We starten met HT-Thomas die ook door het leven gaat als Thomas Linde.

Je speelde Hattrick vóór je HT werd, hoe leerde je het spel kennen?

Een aantal vrienden bij mijn ex-werkgever speelde Hattrick. Ze praatten er zo vaak over dat het mijn interesse opwekte. Hattrick leek eenvoudig genoeg om me te boeien.

Hoe werd je HT? (CHPP-ontwikkelaar?)

Ik probeerde een goed hulpprogramma te vinden van zodra ik met Hattrick begon. Vermits ik niet meteen eentje vond dat mij aanstond, startte ik met een nieuw CHPP-project (het was eigenlijk nog voor het CHPP-programma van start ging). Het resultaat was een programma dat nu, 4 jaar later, zeer populair is en gebruikt wordt door ruwweg 30.000 gebruikers. Ik meen dat die ervaring een van de redenen is waarom Extralives dacht dat ik een goede kandidaat zou zijn wanneer ik solliciteerde naar de baan die aangekondigd werd in de nieuwssectie.

Waaraan heb je de laatste tijd gewerkt?

De jeugdacademie was mijn hoofdproject gedurende 6 maanden. Het was een zwaar project vermits we beslist hadden om de stap te zetten naar een nieuw platform, waardoor alles van nul moest herschreven worden. Het resulterende framework en platform zijn nu in productie en we ontwikkelen alle nieuwe functies hiermee. Ik was ook betrokken bij een project waarbij we de hoeveelheid data van wedstrijden terugbrachten tot 50-60% zonder informatie te verliezen (we krijgen er nu zelfs meer informatie uit dan hiervoor). Dat maakt een enorm verschil wanneer we praten over tabellen met miljarden rijen en honderden gigabytes.

Kan je iets onthullen over het werk waar je nu mee bezig bent?

Niet echt. Er komen heel wat aanpassingen aan de jeugdacademie en daar ben ik bij betrokken. We werken ook hard om database upgrades in te plannen die de performantie verder ten goede komen.

Wanneer iemand het Extralives-kantoor zou bezoeken, dan kan HT-Thomas makkelijk worden teruggevonden door het spoor van computergerelateerde boeken te volgen. Hoeveel van die boeken lees je zo maandelijk?

Ik wist dat deze vraag zou komen... ik lees ze echter zelden boek per boek. Ik lees over een bepaald gebied in de technologie dat interessant is en om opfrissing vraagt. Meestal volstaat Google, maar soms is het eens leuk om je ogen naar iets anders te laten kijken dan het computerscherm. De boeken zijn ook toffe bedlectuur...

Laat ons je HT-rol even aan de kant schuiven en het hebben over je persoonlijke leven. Wat kan je ons vertellen over je interesses, hobby's en familie?

Ik ben 30 jaar oud en woon in Stockholm samen met mijn vriendin en twee kinderen. Programmeren is ook mijn hobby. Mijn vrienden vragen me vaak of ik het nooit beu wordt, en ja, dat gebeurt wanneer ik even een pauze moet nemen. Interesses zijn golf, snelle auto's en computers. Mijn rechterarm is bijna uit de kom door tijdens de lunchpauze te bowlen met onze nieuwe Wii-console. Gevaarlijk toestel...

Hoe zit het met het Hattrickteam? Wat zijn je ambities?

De HT's zijn super! Het is de beste groep mensen waar ik ooit mee mocht samenwerken, zonder uitzonderingen. Zonder zulke fijne, capabele, enthousiaste en professionele mensen zou Hattrick nooit geworden zijn wat het nu is. Het is een grote inspiratie om in zulke sfeer te kunnen werken. Zoals je al wel ervaren hebt, zijn we jammer genoeg niet perfect. We hebben veel vergissingen gemaakt, maar we proberen hiervan te leren. Mijn ambitie is om nog meer van mijn fouten te leren, mijn methodes te verfijnen, meer gestructureerd te worden en een professionelere dienst te verschaffen aan onze crew en klanten.

Wist je dat?[edit]

Onder deze kop zullen we korte verhalen vertellen over het leven achter de schermen van Hattrick, legendes verkennen en misschien wel een mythe of twee doorbreken. We trappen af met een kijkje naar de relatie tussen de twee bedrijven Hattrick Limited in Gibraltar en Extralives AB in Zweden.

In het begin, of eerder vanaf de herfst van 2000, was er enkel Extralives, een bedrijf opgericht door HT-Björn, HT-Daniel en HT-Johan. Op het einde van 2003 werd een splitsing doorgevoerd, toen Hattrick verhuisde naar een apart bedrijf, Hattrick Limited.

Vandaag koopt Hattrick Ltd ontwikkeling voor Hattrick bij Extralives. HT-Maths is de CEO van Hattrick en werkt voornamelijk als ontwikkelaar van de business, terwijl HT-Johan de rol heeft van Hattrickproducent, de eerste in rang wanneer het aankomt op ontwikkelkwesties. Hattrick Ltd verzorgt ook, naast andere dingen, de klantendienst van de Hattrickwinkel.

Een aantal werknemers van Extralives werken hoofdzakelijk aan Hattrickprojecten, andere slechts voor een klein stuk en nog andere werken misschien helemaal niet aan het groenachtige voetbalspel. Zelfs nu ze verspreid is over twee bedrijven, is het Hattrickteam een hechte groep vermits samenwerken over de bedrijfsgrenzen heen de weg naar het succes is.

In the next edition[edit]

Among the plans for the next edition, scheduled for Januray 2008, we have an article by HT-Johan regarding game design and the in-game economy, a new interview with a HT, another glance at the world of the volunteer staff, new statistics and more.

(This text is available in English only because it is a very late addition and the translators had no chance doing their magic)