Nl/TSI

From Hattrick
INTERWIKI

· English · Français · Magyar · Italiano · Nederlands · Русский ·

Total Skill Index (of TSI) is een officiële manier voor het weergeven van de kwaliteiten van een speler. De formule die hiervoor gebruikt wordt is onbekend, maar enkele min of meer succesvolle pogingen hebben geleid tot een benaderende formule. Er wordt gezegd dat HT-Bjorn heeft aangekondigd dat hij de TSI formule zal veranderen van het moment dat iemand die achterhaald.

Over het algemeen wordt aangenomen, hoe hoger het TSI, hoe beter de speler. Er zijn echter problemen met deze theorie. Een speler die gemiddeld is in verschillende vaardigheden (vb matig in verdedigen, passen, and scoren, maar met uitstekend conditie) zal vaak een hoger TSI hebben dan een meer gericht getrainde speler (vb uitstekend verdedigen, maar de rest slecht of lager). TSI neemt ook toe door training en het kan ook toenemen of afnemen door vorm. Soms zal TSI dalen ook al daalt de vorm niet. Dit is een eenvoudige manier om te zien dat de achtergrond vorm veranderd is, en dat het sub-level afgenomen is.

TSI van keepers is een andere zaak. Hoe hoger het TSI, hoe beter. Doordat een keeper slechts sterk is in één skill, keepen, kan de skill behoorlijk nauwkeurig worden afgeleid door te kijken naar hun TSI en de vorm (vb door http://www.hottrick.org/hattrick_keeper_tool.php te gebruiken).

Eigenaardig genoeg hebben keepers hoger TSI dan veldspelers met dezelfde skillhoogte. Een theorie hierachter is dat zowel vorm als conditie als vermenigvuldiger werken, waar de andere skills als een som van exponentiële functies werken.

Spelhervatten en ervaring hebben geen invloed op TSI.


TSI benadering[edit]

Voor keepers is dit de benaderende formule:

TSI = [(0.025v+0.1)[10(s-1)]^(3.4)]/100

Met v = Vorm en s = Skill (1 = rampzalig, 2 = waardeloos, etc.)


links[edit]