Sk/GameMaster

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

GameMaster či GM je užívateľ Hattricku, ktorý pomáha Hattrick Teamu udržovať hru v chode, slúži ako prepojenie medzi Hattrick Teamom a komunitou a zlepšuje zážitok z hry ostatným užívateľom. GameMasteri tiež trávia veľké množstvo svojho času pátraním po podvodníkoch, aby zaistili, že žiadny užívateľ nebude zvýhodnený nečestnými činmi.

GameMasteri sú vymenovávaní Hattrick Teamom. Neexistuje žiadna typická procedúra pre zvolenie a žiadosti pre túto pozíciu nie sú nikdy akceptované. Zvyčajne sú kandidáti na GameMasterov aktívni členovia komunity, starší, konštruktívni a samozrejme majú dobré znalosti o hre.