Ca/GameMaster

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Els treballadors de Hattrick
Treballadors amb nòmina

Voluntaris oficials


Un GameMaster, o GM, és un usuari de Hattrick que ajuda a l'equip de Hattrick a fer funcionar el joc, serveix d'enllaç amb la comunitat i millora parts del joc a través de l'experiència dels usuaris.

Els GameMasters es passen gran part del seu temps caçant tramposos per assegurar-se que cap usuari tingui avantatges il·legals sobre els altres. Aquesta és una feina molt important, però en fan d'altres:

  • Responen consultes i correus electrònics enviats pels usuaris
  • Proven les noves aplicacions pels equips
  • Corregeixen transferències sobrevalorades
  • Avisen dels errors als HTs

Els nous GameMasters són anomenats per l'equip de Hattick amb la col·laboració dels treballadors locals. No hi ha una única manera per esdevenir GM. Normalment, els candidats a GameMaster són membres actius de la comunitat, madurs i constructius, i a més tenen un gran coneixement del joc.