Sk/Zostava mladíkov

From Hattrick

Zostava mladíkov je taká zostava, keď zvolená základná zostava hráčov je s priemerným vekom pod 18 rokov a zároveň aspoň jeden z hráčov musí pochádzať z iného klubu. Za zostavu mladíkov sa považuje len taká zostava, ktorá na začiatku zápasu má na ihrisku 11 hráčov. Ak je hráč nahradený a priemerný vek presiahne 18 rokov už to neovplyvní zisk bodov a získate celých 35 bodov. Je dôležité poznamenať, že keď majú všetci jedenácti hráči 18 rokov, tak body nezískate --> priemerný vek musí byť pod 18 rokov. Do úvahy sa berú celé roky, dni nie.