Fa/Economy

From Hattrick
Jump to navigationJump to search



درامد ها و مخارج:

صفحه اقتصاد و لینک های منو در هتتریک در تاریخ 2008/09/12 به حسابداری تغییر نام داده است.تیم هتتریک احساس کرد بازتابی بهتر دارد تا آنچه قبلا بخش اقتصاد داشت. اقتصاد دان ها هم به همین دلیل به حسابداران تغییر نام داده شدند.


شما نیاز به پول برای راه اندازی باشگاه تان دارید. پرداخت هزینه ها و جمع آوری درآمد های هر هفته را در آخر هفته (آپدیت حسابداری) ، شما انجام می دهید.زمان دقیق آن برای هر لیگی متفاوت است .برای این که بفهمید آن در لیگ شما چه زمان اتفاق می افتد " بروز رسانی زمان محلی" را بررسی کنید.صفحه ی حسابداری بودجه ی این هفته ی شما و وضعیت حسابداری هفته قبل را نشان می دهد.توجه کنید که کل درآمدها و هزینه تان در طول هفته، هر آخر هفته از حساب تان برداشته یا انباشته می شود. برای مثال اگر شما بازیکنی از نقل وانتقالات بخرید برای بازیکن 50 میلیون ریال بلافاصله وصول می شود و"هزینه های موقت " به 50 میلیون ریال افزایش می یابد اما در حال حاضر هنوز پول را در حساب تان دارید.همین طور این برای درآمد ها از هواداران نیز صادق است که یک هفته بعد از ورود پول پرداخت می شود (پرداخت بازی های حذفی با تاخیر نیم هفته ای است)


هیچ چیزی وجود ندارد که شما را از خرج کردن پول نگه دارد حتی اگر موجودی شما صفر است.شما اعتباری تا مرز 5 میلیارد ریال ( منفی ) دارید.ولی در صورت استفاده از این اعتبار مجبور به پرداخت بهره سنگین این پول قرض گرفته شده هستید.اگر مقدار بدهی تان به 5 میلیارد ریال رسید یک پیام ورشکستگی دریافت خواهید کرد.و نتیجه اینکه شما ، دسترسی به شدت محدودی به هتتریک خواهید داشت.اگر در دو هفته پیام ورشکستگی شما نتوانید موجودی تان را به زیر 5 میلیارد بدهی برگردانید شما مجبور به ترک سیستم هتتریک خواهید شد بنابراین مدتی قبل از اینکه مرز بهره هزینه هایتان برطرف نشدنی شود ، بایستید و این مرز بدهی را صاف کنید!

به علاوه، اگر مبلغ قیمت بازیکن بیش از بدهی 2 میلیاردی شما شود .شما اجازه خرید بازیکن را ندارید .هنگامی که شما درباره قیمت پیشنهادی برنامه ای دارید به دیگر پیشنهاد ها و قیمت فروشی که برای بازیکن تان برای نقل وانتقال می گذارید هم توجه داشته باشید.


به عبارت دیگر ،قبل از اینکه وارد بدهی شوید دو بار فکر کنید!

درآمد ها و هزینه های هفتگی

هر هفته هنگام آپدیت چیزهای زیر رخ می دهد:

درآمد

  • درآمد از حامیان: هرچه با حامیان تان رابطه ی خوبی داشته باشید ، درآمد بیشتری بدست خواهیدآورد
  • درآمد از هواداران:آیا در خانه ، بازی لیگ /یا بازی میان هفته داشته اید ؟برای جزئیات که چطور درآمد هواداران محاسبه می شود نگاه کنید به صفحه ورزشگاه
  • درآمد های موقت:برخی موارد که درآمد اضافی در طول هفته به شما می دهند.به خصوص فروش بازیکن ،هم چنین مبلغ عضویت هواداران جدید که می آیند( هر طرفدار 3 میلیون ریال)

هزینه ها

  • هزینه هایی برای تیم: هر هفته ، پرداخت حقوق به هر بازیکن تان را در تیم دارید.اگر خوش شانس باشید و بازیکن ملی پوش داشته باشد در صورت بازی او در آن هفته قسمتی از حقوقش به شما بازگردانده می شود که از این رقم کم می شود.
  • کارمند اضافی: کارکنان شما هزینه " 18 میلیون ریال – هر نفر" در هفته خواهند داشت.
  • هزینه ورزشگاه:هزینه راه اندازی و خدمات ورزشگاه شما- توجه داشته باشید این مبلغ هر هفته پرداخت خواهد شد صرف نظر از اینکه چه میزبان باشید یا مهمان.
  • سرمایه گذاری در تیم جوانان: هیچ ،کم،متوسط و زیاد برای تیم جوانان یا پرداخت حقوق استعدادیابان برای آکادمی جوانان
  • بهره بدهی:اگر بدهی دارید باید 5درصد نرخ بهره برروی پول قرضی پرداخت کنید.
  • هزینه های موقت:به غیر از خرید بازیکن، تعویض مربی ، اخراج کارمندان- قرار دادن بازیکن در لیست فروش- انتقال بازیکن جوانان به بزرگسالان و غیره . درتمام هفته، ادغام هزینه ها اینجا نوشته می شود.

درآمد پایان فصل

در پایان هرفصلی اگر تیم شما به اندازه کافی خوب باشد جایزه ای از مقامات لیگ می گیرد. این جایزه به دست تیم های مکان اول ،دوم ،سوم و چهارم خواهد رسید.مقدار آن به مکان شما در لیگ و دسته ی کشوری تان بستگی دارد.

جایزه آخر فصل
#1 #2 #3 #4
دسته اول 7.5 4.95 3.75 1.88
دسته 2 5.5 3.6 2.7 1.35
دسته 3 3.75 2.4 1.8 0.9
دسته 4 2.4 1.5 1.2 0.6
دسته 5 1.5 0.9 0.75 0.38
دسته 6 0.9 0.6 0.45 0.23
سایر دسته ها 0.6 0.45 0.3 0.15

توجه:اعداد جدول بالا ، میلیارد ریال هستند.


همچنین 100 میلیون ریال جایزه به تیمی که آقای گل لیگ را داشته باشد پرداخت می شود.این جایزه بعد از آخرین بازی فصل فصل پرداخت می شود.اگر دو بازیکن برای جایزه مساوی باشند ،هر دو تیم صاحب بازیکن جایزه را دریافت خواهند کرد و اگر دو بازیکن متعلق به یک تیم باشند، تیم تنها یک جایزه دریافت می کند.

بودجه و کل مسائل مربوط به حسابداری را می توانید در لینک "حسابداری" در منو باشگاه تان ببینید


جایزه صعود

هم چنین تیم ها توافق کردند که باید جایزه ی ویژه ای به کسی که تیم اش را به سمت دسته ی بالاتر مدیریت کرده ، داد .اگر تیم شما به صورت مستقیم از لیگ 6 و بالاتر صعود کند جایزه ی شما بیشتر از تیم هایی که بعد از انجام بازی انتخابی به دسته بالاتر می رسند در لیگ 7 وپایین تر هر دو تیم قهرمان و تیم دوم دسته های فرد به صورت مستقیم وبدون انجام بازی انتخابی صعود می کند.در دسته های زوج تنها تیم های قهرمان بدون بازی انتخابی صعود می کند وتیم دوم در ان لیگ خواهد ماند. اگر تیم شما بازی انتخابی را ببازد و در همان دسته پایین تر بماند هیچ جایزه ی صعودی پرداخت نمی شود.تیم های صعود کرده هم چنین 10 درصد هوادار جدید نیز پاداش می گیرند (به طور مشابه تیم های سقوط کننده 10 درصد هوادارانش را از دست می دهند)


جایزه صعود
صعود مستقیم صعود با بازی انتخابی
دسته 1 5.25 ---
دسته 2 3.8 1.2
دسته 3 2.6 0.8
دسته 4 1.7 0.5
دسته 5 1 0.3
دسته 6 0.6 0.2
سایر دسته ها 0.4 0.1

توجه:اعداد جدول بالا ، میلیارد ریال هستند.

اینجا یک مثال است برای اینکه چطور جایزه ها محاسبه می شود:

باشگاه الف قهرمان دسته 4 است و بدون بازی انتخابی به دسته 3 صعود کرده است.آنها 2.4 میلیارد ریال برای جایزه قهرمانی دسته 4 دریافت خواهند کرد و1.7 میلیارد ریال برای صعود بدون بازی انتخابی. جمعا:4.1 میلیارد ریال

هم چنین ببینید