Fa/Experience

From Hattrick
INTERWIKI

· English · Español · Français · Italiano · Magyar · Nederlands · Persian ·


مفهوم تجربه این است که یک بازیکن موفق شود از اندوخته های آموخته اش (به غیر از مهارت های اصلی اش )عملکرد خود را بهبود بخشد.

بازیکنان تجربه خود را از طریق بازی در لیگ ، بازی در جام حذفی ، بازیهای تیم ملی و دوستانه دریافت می کنند.

بازیکنان بر حسب دقیقه ای که بازی می کنند تجربه کسب میکنند شما میتوانید این گفته های اچ تی-تی جکن را در انجمن جهانی مشاهده کنید

تجربه بازی در جام حذفی درمقایسه با تجربه بازیهای لیگ دو برابر است. تجربه بازی لیگ قهرمانان هت تریک مقداری بیشتر است. تجربه بازی ملی تقریبا سه برابر بازی در لیگ است.هرچند که افزایش تجربه در بازی ملی در جام جهانی بیشتر از هر دور دیگر است. مقدار تجربه بازی های دوستانه ملی تقریبا برابر با تجربه بازی های لیگ است .بازی های دوستانه بین المللی پیرامون 1/5 بازی های لیگ است و بازی دوستانه داخلی (داخل کشوری) به اندازه نصف بازی دوستانه بین اللملی باعث افزایش تجربه می شود. اما گاهی اوقات تجربه بازیکنان ممکن است افزایش پیدا نکند

بازیکنی که تجربه بیشتری دارد در مسابقات بهتر بازی میکند. بازیکنان با تجربه "ضعیف" تا "خوب " افزایش عملکرد قابل توجه تری نسبت به بازیکنان کم تجربه تر دارند.

تجربه شاخص مهمی برای محاسبه تجربه تیمی است

اتفاقات ویژه[edit]

درقسمت زیر اتفاقات ویژه ای که می تواند از طریق تجربه سبب شود،بیان شده است.

  • هافبک کنار ها و مهاجمان با تجربه می تواند از تجربه شان برای گلزنی استفاده کنند.
  • بی تجربگی مدافعان و هافبک های وسط میتواند به تیم مقابل شانس بیشتری بدهد
  • تجربه برای کاپتان تیم بسیار مهم و ضروری است.
  • در بازی های مهم یا دراماتیک ،بازیکنان بی تجربه ممکن است باعث از دست دادن تمرکزشان در بازی شوند واین برای بازیکنان فاقد تجربه خیلی بدتر می شود. تنها تیمی با کمترین مقدار تجربه به این موضوع در طول یک مسابقه دچار خواهد شد.

لینک های خارجی[edit]