He/אוהדים

From Hattrick

לכל קבוצה בהאטריק מועדון אוהדים משלה, שמשפיע רבות על הכלכלה. לקבוצה עם מועדון אוהדים גדול תהיה הכנסה גבוהה יותר - מהקהל שתביא למשחקיה (ביחד עם מצב רוח המנויים ומזג האוויר), ממכירת מנויים ומנותני חסות, שמשקיעים יותר בקבוצה בעלת מועדון אוהדים גדול יותר.


כל קבוצה מתחילה עם מספר של 100 מנויים, כאשר בהתאם להצלחותיה ולליגה בה היא נמצאת מנויים חדשים יעזבו/יצטרפו (בעדכונים בהם מנויים מצטרפים/עוזבים). כאשר מצטרפים אליך מנויים, הם קונים מנוי בסכום של 150 ש"ח למנוי, כאשר הם עוזבים - לא מפסידים כסף. בתחילת כל עונה המנויים מחדשים את המנוי ובכך מרוויחים מכל מנוי 150 ש"ח. כדי לדעת את הסכום שיתקבל צריך לחשב את מספר המנויים כפול 150.


בכל ימי שני וחמישי מצטרפים (או עוזבים) לקבוצה מספר מנויים שנקבע על פי מצב רוח המנויים, שנע בין "רצחניים" (הנמוך ביותר) לבין "שולחים לך מכתבי אהבה" (הגבוה ביותר). מצב רוח המנויים מושפע מתוצאות משחקיך. לדוגמא, ניצחון על קבוצה עדיפה בהפרש שערים גדול יעלה יותר את מצב רוח המנויים מאשר ניצחון על קבוצה נחותה בהפרש שערים קטן. משחקי ידידות אינם משפיעים על מצב רוח המנויים.

ניתן לראות את מספר המנויים, מצב רוח המנויים ומצב רוח נותני החסות בתת התפריט "כלכלה".

ציפיות אוהדים בתחילת כל עונה, אוהדי הקבוצה יגידו לך למה הם מצפים מהקבוצה. ציפיותיהם תלויות בעיקר בביצועי הקבוצה בעונה שחלפה, בציפיות האוהדים אז ובמידה שבה עמדה הקבוצה בציפיות אלה.

ככל שהקבוצה מתקדמת במעלה הליגות (או יורדת במורד הליגות), האוהדים יתרגלו בהדרגה למצב החדש. אם זה עתה עלית ליגה, האוהדים לא יצפו להרבה, אך אם אתה נמצא באותה הליגה עונה אחר עונה, האוהדים ירצו לראות שיפור.

ציפיות למשחק ציפיות האוהדים לעונה משפיעות בתורן על הציפיות מכל משחק. בדף האוהדים תראה למה מצפים האוהדים מכל משחק. בדרך כלל האוהדים מצפים ליותר ממשחק בית.

אם המשחק יענה על ציפיותיהם, האוהדים יאהבו אותך במקרה של ניצחון ולא יתאכזבו במיוחד במקרה של הפסד צפוי. אם התוצאה עולה על ציפיותיהם, הם יהיו כמובן שמחים אף יותר. אך אם תוצאת המשחק לא תענה על ציפיותיהם, הדבר ישפיע על מצב רוחם לרעה. בסיבובים הראשונים בליגה, תגובת האוהדים לתוצאות תהיה מעט מתונה יותר

בתחילת העונה ציפיות האוהדים ממשחקים מבוססות על הציפיות לעונה של אוהדי שתי הקבוצות. ככל שהעונה עוברת, תגדל החשיבות של מיקום שתי הקבוצות בליגה ושל מספר הנקודות שצברו. ציפיות האוהדים ממשחקי הגביע תלויות רק בציפיות לעונה של שתי הקבוצות(כולל רמת הליגה שאליהן שייכות הקבוצות, לדוגמא ליגת העל, ליגה שנייה ).

ההשפעה של גישת הקבוצה ושל הכסף שברשותה על האוהדים אם תגיד לשחקניך לשחק "משחק רגוע" או "משחק העונה", הדבר ישפיע על תגובת האוהדים לתוצאת המשחק. אם התוצאה היא בהתאם לציפיות (או טובה יותר), משחק רגוע יקטין את ההשפעה החיובית ומשחק העונה יגדיל אותה.

אם האוהדים ציפו ליותר מהמשחק, משחק רגוע יגדיל את ההשפעה השלילית ומשחק העונה יקטין אותה.

אם ברשות הקבוצה כסף מזומן רב, יהיה מעט קשה יותר לרצות את האוהדים, מפני שהם ירגישו שלרשות הקבוצה כסף, שאותו הייתה יכולה להשקיע כדי להצליח. אוהדי הקבוצות העשירות יגיבו קשה יותר להפסדים ובצורה חלשה יותר לנצחונות, ביחס לאוהדי קבוצות עניות יותר. ככל שהקבוצה עשירה יותר, כך גדלה המשמעות של תחושות אלו. </dir>