He/כלכלה

From Hattrick

כמו בכל קבוצה כדורגל, גם בהאטריק ישנן השקעות כספית מצידך, כאשר בכל סוף שבוע (ביום שישי, בעדכון הכלכלי) תשלם את ההוצאות ותזכה בהכנסות. כמובן יש לזכור שיש גם מגבלה כספית בה אתה יכול לפשוט רגל ולאבד את קבוצתך - מינוס 2.5 מיליון יגרמו בדיוק לתוצאות הנ"ל. אם לא תצליח להוציא את קבוצתך מה"בוץ" בתוך שבועיים, אתה תפשוט את הרגל וקבוצתך תינעל.

הכנסות:
He5.jpg
 1. מכירת שחקנים/עמלות על שחקנים שמכרת ונמכרו שוב.
 2. אצטדיון ומכירת כרטיסים.
 3. הכנסה פיננסית מכלכלנים.
 4. הכנסה כספית מנותני חסות.
 5. מנויים שמצטרפים.
 6. מענקים (סיום באחד מארבעת המקומות הראשונים, מלך שערים, עליית ליגה, חידוש מנויים).


הוצאות:

 1. אצטדיון-טיפול ואחזקה שלו, או כאשר מגדילים אותו.
 2. קניית/פיטורי צוות מקצועי.
 3. ריבית אחרי כניסה למינוס.
 4. קניית שחקנים.
 5. השקעה במחלקת הנוער.
 6. משכורות לשחקנים.