He/נותני חסות

From Hattrick

נותני החסות הם אחד ממקורות ההכנסה לקבוצות בהאטריק.

מדי שבוע הם ישלמו לקבוצה כסף בעדכון הכלכלי.

גובה ההכנסה מנותני החסות תלוי ברמת הליגה של הקבוצה, מצב הרוח של נותני החסות (תלוי בעיקר בכמות הדוברים בקבוצה ובנצחונות שלה במשחקים תחרותיים) ובגודל מועדון האוהדים.

שימו לב: אסור לשכור יותר מ-10 דוברים בקבוצה.