He/מערך

From Hattrick

מערך הוא הצורה בו שחקני הקבוצה מוצבים על המגרש. הוא משפיע רבות על ציוני הקבוצה ולכן יש לשקול בכובד ראש אותו. ישנם שני סוגי מערכים עיקריים:

מערכים צוברי ניסיון

4-3-3

4-5-1

3-5-2

5-3-2

3-4-3

5-4-1

כל המערכים האלה הם מערכים חוקיים לגמרי, וככל שהקבוצה משחקת בהם יותר כך הניסיון שלה במערך עולה(עד לרמה המקסימלית של "מצוין"), אך במידה ולא שיחקה במערך מסוים הניסיון שלה במערך זה יורד (עד לרמה המינימלית של "עלוב").

יוצא דופן במערכים אלה, אך חלק מהם, הוא מערך ה 4-4-2, שהניסיון בו תמיד "מצוין".

מערכים שאינם צוברים נסיון

בתוך קטגוריה זו מתחלקים שוב המערכים, למערכים חוקיים, ולא חוקיים.

מערך חוקי- מערך בו מספר הבלמים,קשרים וחלוצים אינו עולה על 3.

כשמשחקים במערכים אלה הניסיון בהם לא עולה, אך הקבוצה אינה מאבדת את האימון השבועי.


מערך לא חוקי- מערך שבו מספר הבלמים ו/או הקשרים ו/או |החלוצים עולה על 3.

כשמשחקים במערך כזה הנסיון לא עולה, והקבוצה מאבדת את האימון השבועי.

אז, למה זה חשוב?

רמת הניסיון במערך משפיעה על הסיכוי שיתרחש בלבול - שיגרום לירידת הציונים בקבוצה. ככל שהניסיון גבוהה יותר, כך הסיכוי שיתרחש בלבול יורד.


לֶמה טוב כל מערך?

אז ככה, לכל מערך מן המערכים החוקיים יש יתרונות וחסרונות והרי הם:

4-4-2: המערך הקלאסי, מערך בוא כל הציונים פחות או יותר מאוזנים, החסרון במערך זה שכמו שאין נקודת תורפה גם אין נקודה חזקה במיוחד.


4-3-3: מערך בוא אתה זוכה להגנה סבירה והתקפה חזקה, אך הקישור מאוד יפגע, ניתן לשחק גם עם 2 או 3 קשרים על חשבון שחקני הכנף אבל אז התקפת הכנף תיפגע.


4-5-1: במערך זה ההגנה שלכם תיהיה יציבה מאוד והקישור יהיה חזק אבל מה שיפגע זוהי ההתקפה שתחלש בגלל העובדה שאתם משחקים עם חלוץ יחיד. ישנה אפשרות במערך הזה שבה רוצים להשיג התקפה חזקה רק באגף אחד יחד אם קישור מחוזק עוד יותר ואז מציבים את החלוץ היחיד לכיוון האגף ויחד איתו קיצוני התקפי, הקיצוני השני ישחק למרכז ואז תקבלו התקפה חזקה מאוד אבל רק באגף אחד.


3-5-2: המערך המשוחק ביותר בהאטריק. במערך זה לקבוצתך יש קישור חזק והתקפה טובה בכל האגפים, כמובן שזה בא אל חשבון משהו - ההגנה, שבמערך זה תיהיה חלשה יחסית.


5-3-2: במערך זה קבוצתך תקבל הגנה חזקה מאוד והתקפה סבירה. כמובן שמשהו צריך להיפגע והפעם זה הוא הקישור, במערך זה נוהגים לשחק מאמני הגנה כשהם מצרפים אליו את טקטיקת ה"קאונטר" (התקפות מתפרצות).


3-4-3: המערך ההתקפי ביותר בהאטריק. במערך זה הקבוצה מקבלת התקפה חזקה מאוד בכל האגפים יחד עם קישור סביר, אבל ההגנה נחלשת, זה הוא מערך שמאמני חלוצים נוהגים לשחק בו.


5-4-1: בניגוד למערך הקודם זה הוא המערך ההגנתי ביותר בהאטריק, כמו ב5-3-2 ההגנה היא הדומננטית והיא תיהיה חזקה מאוד רק שפה גם הקישור יהיה בסדר, אך ההתקפה תחלש, זה הוא עוד מערך שמושחק בעיקר ע"י מאמני הגנה וע"י קבוצות שמטרתם במשחק היא להוציא תיקו מאופס או הפסד\ניצחון מינימלי