Lê Phan Văn Hoàng

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Lê Phan Văn Hoàng Scout.JPG
Personal Information
Full name Lê Phan Văn Hoàng
Status Active
Position Scout
Career
Current team Vietnam Aplus
Start date 01-05-2019

Lê Phan Văn Hoàng is a scout for Aplus youth club. His region is Hà Nội, Việt Nam.

Youth players

Player Join Date Promotion Date
  Nguyễn Lễ Công Minh 2020-02-22 2020-06-18
  Phan Thành Long 2020-01-25 2020-05-21
  Đào Quang Linh 2019-09-07 2020-04-14
  Nguyễn Phúc Chú 2019-09-13 2020-03-01
  Lưu Trung Minh 2019-11-02 2020-02-25