Nl/Tactieken

From Hattrick
(Redirected from Nl/Tactics)
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· Deutsch · English · Español · Français · Italiano · Magyar · Nederlands · Persian ·

07AWinningTactic.jpg

Binnen Hattrick zijn er 6 tactieken waar je uit kunt kiezen, naast het spelen van ‘normaal’: ‘Counteraanval’, ‘Centrumaanval’, ‘Vleugelaanval’, ‘Pressie’, ‘Creatief Spel’ en 'Afstandsschoten'. Hoe goed een team overweg kan met een bepaalde tactiek wordt weergegeven in het wedstrijdrapport onder ‘tactiekvaardigheid’. Bij iedere tactiek (met uitzondering van creatief spel) wordt de tactiekvaardigheid berekend aan de hand van bepaalde skills. Hieronder staan per tactiek de belangrijkste aandachtspunten.

Counteraanval (CA: CounterAttack)

Een team dat counteraanval speelt heeft kan een counteraanval creëren wanneer zijn tegenstander een kans mist. Slechts één van de twee teams komt hiervoor in aanmerking, namelijk het team dat onderligt op het middenveld. Een team dat counter speelt en het middenveld domineert, zal enkel de nadelen van deze tactiek ondervinden.

Wat voor spelers heb je er voor nodig?

Bij het bepalen van je tactiekvaardigheid wordt er alleen gekeken naar je verdedigers. De tactiekvaardigheid bestaat uit het totale verdedigingen en het totale passen van al je verdedigers, waarbij passen twee keer zo zwaar meetelt als verdedigen. Bij het berekenen van de tactiekvaardigheid is de ervaring van elke speler ook van belang. Hoe hoger je tactiekvaardigheid, hoe groter de kans dat je een gemiste kans van je tegenstander omzet in een counteraanval.

Wanneer gebruik je de tactiek?

Je kunt counter het beste alleen gebruiken als je er zeker van bent dat je middenveld lager zal zijn dan dat van de tegenstander. Als je middenveld niet lager is, dan zul je geen enkel voordeel hebben van de countertactiek, je kunt dan geen tactische counters krijgen. De nadelen blijven daarentegen nog wel gelden. Verder gaat counter uit van een sterke verdediging en aanval. De tegenstander zal veel kansen krijgen en het is dus belangrijk dat deze kansen afgestopt worden. Counterteams zullen vaak ook minder kansen krijgen, dus is het belangrijk dat de aanval sterk genoeg is om de weinige kansen af te maken.

Wat zijn de nadelen van de tactiek?

Door het spelen van de counter tactiek verlies je 7% van je middenveldcapaciteit ten opzichte van een andere tactiek. Deze 7% wordt echter pas verrekend nadat er bepaald is wie het middenveld domineert (en dus niet kan profiteren van counters). In termen van balbezit is dat een maximum balbezit verlies van 1,81%.

Mogelijke opstellingen

Bij de countertactiek is je verdediging van groot belang en ook je eigen aanval speelt een belangrijke rol. Veel gebruikte opstellingen zijn 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2 en 5-4-1 (vaak te weinig aanvallend vermogen). Een extreme variant is een 5-2-3 met 2 (aanvallende) wingers en slechts een paar % bbz. Het feit dat er dan verwarring optreedt is niet erg, omdat dit enkel invloed heeft op het middenveld. - voordeel: je kan je aanval op 3 kanten zo sterk mogelijk maken, terwijl je verdediging ook optimaal wordt. - nadeel: Je zal geen enkele normale kans krijgen, enkel counters. Dat betekent dat je verdediging een stuk sterker moet zijn dan de aanval van je tegenstander. Anders maak je weinig kans. Dit is enkel nuttig als je verdediging en aanval heel sterk is, en je het middenveld sowieso zwaar zou verliezen en het beter gewoon helemaal kan opgeven.

NB: Heel af en toe komt er een counter voor in een wedstrijd waarin geen counter wordt gespeeld. Dat is een tactiek-onafhankelijke counter. Deze counters kunnen zelfs bij teams met een overwicht op het middenveld.

Centrumaanval (AIM: Attack In the Middle)

Als je besluit deze tactiek te gebruiken zal je team proberen om zoveel mogelijk aan te vallen door het centrum, en niet over de vleugels. Anders gezegd ruil je aanvallen om die normaal over de vleugels gaan tegen aanvallen door het centrum. De "wisselkoers" is 1:1, zodat het totale aantal aanvallen gelijk blijft. Afhankelijk van je tactiekvaardigheid heb je minimaal 20% en maximaal 40% meer kansen door het midden.

Wat voor spelers heb je er voor nodig?

Bij het berekenen van je tactiekvaardigheid wordt gekeken naar de passingvaardigheid van al je veldspelers. Bij het berekenen van de tactiekvaardigheid telt de ervaring van elke speler net zo mee als bij de normale tactiek. Hoe hoger je tactiekvaardigheid, hoe hoger het percentage kansen door het centrum.

Wanneer gebruik je de tactiek?

Gebruik deze tactiek als je voldoet aan de volgende criteria: - Je centraal meer kans hebt om je kansen af te maken dan op de flanken. Dit wil zeggen dat de verhouding tussen je aanval en de verdediging van je tegenstander centraal hoger moet zijn dan op de flanken. - Je genoeg balbezit hebt om überhaupt kansen te krijgen. - Je weinig last ondervindt van de nadelen (zie hieronder).

Wat zijn de nadelen van de tactiek?

Het spelen van deze tactiek zorgt ervoor dat je vleugelverdediging aan beide kanten zwakker wordt.

Mogelijke opstellingen

Deze tactiek is bij veel opstellingen mogelijk, maar is (vaak) afhankelijk van de tegenstander. Bekijk daarom per wedstrijd of je aan de genoemde criteria voldoet en of je verwacht dat de tactiek een meerwaarde oplevert. Zelf een extra goal maken door de tactiek heeft namelijk weinig nut als je door dezelfde tactiek er ook 2 extra tegen krijgt omdat je verdediging niet goed genoeg meer is.

Vleugelaanval (AOW: Attack On Wings)

Als je besluit deze tactiek te gebruiken zal je team proberen om zoveel mogelijk aan te vallen over de vleugels, en niet door het centrum. Anders gezegd ruil je aanvallen om die normaal door het centrum gaan tegen aanvallen over de vleugel. De "wisselkoers" is 1:1, zodat het totale aantal aanvallen gelijk blijft. Afhankelijk van je tactiekvaardigheid heb je minimaal 20% en maximaal 40% meer kansen over de vleugel.

Wat voor spelers heb je er voor nodig?

Bij het berekenen van je tactiekvaardigheid wordt gekeken naar de passingvaardigheid van al je veldspelers. Bij het berekenen van de tactiekvaardigheid telt de ervaring van elke speler net zo mee als bij de normale tactiek. Hoe hoger je tactiekvaardigheid, hoe hoger het percentage kansen over de vleugel.

Wanneer gebruik je de tactiek?

Gebruik deze tactiek als je voldoet aan de volgende criteria: - Je op de flanken meer kans hebt om je kansen af te maken dan in het centrum. Dit wil zeggen dat de verhouding tussen je aanval en de verdediging van je tegenstander op de flanken hoger moet zijn dan centraal. - Je genoeg balbezit hebt om überhaupt kansen te krijgen. - Je weinig last ondervindt van de nadelen (zie hieronder).

Wat zijn de nadelen van de tactiek?

Het spelen van deze tactiek zorgt ervoor dat je centrale verdediging zwakker wordt.

Mogelijke opstellingen

Net als bij centrumaanval is ook deze tactiek bij veel opstellingen mogelijk, maar (vaak) afhankelijk van de tegenstander. Bekijk daarom per wedstrijd of je aan de genoemde criteria voldoet en of je verwacht dat de tactiek een meerwaarde oplevert. Zelf een extra goal maken door de tactiek heeft namelijk weinig nut als je door dezelfde tactiek er ook 2 extra tegen krijgt omdat je verdediging niet goed genoeg meer is.

Pressievoetbal (Pressing)

Met deze tactiek probeer je een aanval vroegtijdig af te stoppen door druk te zetten zodat noch je tegenstander, noch jezelf een kans krijgt. Deze tactiek zal je geen overwinning bezorgen, maar kan wel zorgen voor een gelijkspel of een beperkt verlies.

Wat voor spelers heb je er voor nodig?

Je hebt veel verdedigende spelers nodig met veel conditie en het liefst krachtig. Bij de bepaling van de tactiekvaardigheid wordt er namelijk allereerst gekeken naar de totale verdedigingsvaardigheid van al je veldspelers. Bij ‘krachtige’ spelers telt de verdedigingsvaardigheid dubbel. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de conditie van een speler. Hoe vermoeider een speler is, des te minder is hij in staat een tegenstander onder druk te zetten. Bij een conditie van ‘uitstekend’ (of hoger) ondervindt een speler deze vermoeidheid niet. Bij het berekenen van de tactiekvaardigheid telt de ervaring van elke speler net zo mee als bij de normale tactiek. Hoe hoger de tactiekvaardigheid, hoe meer kansen er worden gereduceerd.

Wanneer gebruik je de tactiek?

Gebruik deze tactiek als je voldoet aan onderstaande criteria: - Je er vrij zeker van bent dat je de wedstrijd gaat verliezen en je dat verlies beperkt wilt houden. - Als je zelf veel minder kans hebt om je kansen af te maken dan je tegenstander, of je veel minder kansen zal krijgen. - Je spelers hoge conditievaardigheid hebben.

Wat zijn de nadelen van de tactiek?

Door het spelen van deze tactiek zullen je spelers hun conditie sneller verbruiken dan normaal, waardoor de tactiekvaardigheid naarmate de wedstrijd vordert zal afnemen. Hierdoor zullen je mids ook eerder moe worden, wat kan resulteren in (meer) balbezitverlies gedurende de match. Je loopt ook het risico om je eigen kansen weg te pressen.

Mogelijke opstellingen

Managers die de pressie tactiek gebruiken spelen vaak in 5-4-1 of 4-5-1 opstellingen, zodat ze een sterke verdediging hebben en dus ook een zo hoog mogelijke verdedigingsvaardigheid.

Creatief spel (Play Creatively)

De tactiek creatief spel verhoogt de kans op zowel positieve als negatieve speciale gebeurtenissen voor beide teams.

Wat voor spelers heb je er voor nodig?

Voor het effectief gebruiken van deze tactiek heb je spelers nodig met een specialiteit. Er is bij deze tactiek echter geen tactiekvaardigheid, waardoor je dus ook niet zichtbaar bedrevener kunt worden in deze tactiek.

Wanneer gebruik je de tactiek?

Gebruik deze tactiek alleen als je voldoet aan deze criteria: - Je (veel) meer nuttige specialisten in je eigen opstelling verwacht dan in die van je tegenstander. - Je weinig (geen) kans hebt op negatieve speciale gebeurtenissen. - Je geen last ondervindt van de nadelen (zie hieronder).

Wat zijn de nadelen van de tactiek?

Bij het spelen van deze tactiek zullen je spelers zich minder bezig houden met hun verdedigende taak en daardoor zal je gehele verdediging minder presteren dan wanneer je normaal zou spelen.

Mogelijke opstellingen

Voor deze tactiek is geen speciale opstelling nodig. Je hebt alleen speciale spelers nodig.

Update

Sinds 06-10-2008 is deze tactiek doeltreffender gemaakt dan vroeger het geval was. Er is nu een grotere kans op speciale gebeurtenissen (Special Events) dan vroeger.

Afstandsschoten (Long shots)

De tactiek afstandsschoten geeft je spelers de taak om het eerder van ver te proberen dan om echt een aanval op te bouwen. De aanvallen op de flank en door het midden worden in feite omgeruild voor afstandsschoten. De berekening van deze tactische vaardigheid gebeurt aan de hand van het scoren en spelhervatten waarbij scoren 3 maal meer doorweegt dan spelhervatten.

Wanneer een aanval omgezet wordt in een afstandsschot, kan dat schot worden afgeblokt als de verdedigende ploeg pressievoetbal speelt. Wordt het schot niet afgeblokt, dan waagt de veldspeler (middenvelders en vleugelspelers maken dubbel zoveel kans) zijn kans. De kwaliteit van het schot hangt af van het scoren en spelhervatten van de speler in kwestie. De doelman probeert de bal vervolgens tegen te houden met zijn keepen en spelhervatten. Zowel de schietende speler als de doelman moeten over wat van beide vaardigheden beschikken, en het is beter om over een beetje van beide vaardigheden te beschikken dan over veel van één vaardigheid.

Alle afstandsschoten worden vermeld in het wedstrijdrapport, ook pogingen die worden afgeblokt.

Wanneer gebruik je de tactiek?

Als je gehele aanval (dus door het midden en op de flank) niet door zijn verdediging komt. Tegen zeer defensieve ploegen kan dit dus een uitweg bieden.

Nadelen van deze tactiek

- Je centrale aanval zal aan ratings moeten inleveren.

- Je flankaanval zal aan ratings moeten inleveren.

- Je middenveld zal aan ratings moeten inleveren.

Zij het wel dat deze inlevering relatief beperkt is.

Externe Links

Het Antwoord Genootschap - Tactieken