Fa/Tactics

From Hattrick
INTERWIKI

· Deutsch · English · Español · Français · Italiano · Magyar · Nederlands · Persian ·

Disambiguation icon.png This page describes tactics as in special orders (CA, AIM, etc). For other uses of Tactics, see Tactics (disambiguation)

پنج گونه تاکتیک مختلف، به غیر از تاکتیک عادی وجود دارد : ضد حمله، پرسینگ، حمله از عمق، حمله از جناحین و بازی خلاقانه. اثربخشی هر تاکتیک (به جز بازی خلاقانه) به مهارت تعداد خاصی از بازیکنان بستگی دارد. به علاوه، هر یک اشکالاتی و بدی هایی دارد که هنگام استفاده از آنها باید مدنظر قرار بگیرند

ضد حمله[edit]

Further information: Counter attack

ضد حمله تاکتیکی است که در آن از مزیت داشتن برتری در خط هافبک چشم پوشی میکنیم تا تلاش کنیم که به وسیله ضد حمله گل بزنیم. این تاکتیک وقتی میتواند خیلی موثر باشد که به وسیله یک تیم خوب در مقابل یک حریف پر قدرت استفاده شود، به این خاطر که انتخاب این تاکتیک باعث کم شدن موقعیت های گل برای هر دو تیم میشود.

این تاکتیک را اغلب کسانی که دفاع تمرین میدهند و دفاع خیلی قوی ولی هافبک ضعیفی دارند انتخاب می کنند. تیمی که از این تاکتیک استفاده می کند حدود 7 % از عملکرد هافبک خود را در مقایسه با وقتی که عادی(بدون تاکتیک) بازی می کند از دست می دهد. استراتژی موفق ضد حمله نیاز به یک دفاع بسیار قوی و دیوار مانند دارد، و پس از آن حمله ای که به مقدار کافی قدرتمند باشد که از تعداد معدود موقعیت هایی که بدست می آید استفاده و گلزنی کند.

(توجه: میزان از دست دادن مالکیت توپ (نسبت به بدون تاکتیک) همیشه کمتر از 1.81 % خواهد بود.( دقیقا 350/193 درصد)

ویرایش: این تاکتیک موقعیت های گل را کاهش نمی دهد – که آن فقط به وسیله تاکتیک پرسینگ به دست می آید. تعداد ضد حمله هایی که بخاطر استفاده از این تاکتیک به دست می آید محدود به 3 موقعیت در هر بازی هست ولی وقتی تیم حمله کننده حمله ضعیفی در مقابل دفاع قوی دارد همیشه احتمال به وجود آمدن ضد حمله هست. ضد حمله های پایه گذاری شده بر استفاده از این تاکتیک فقط زمانی به دست می آیند که تیمی که ضد حمله میکند مالکیت توپ کمتری داشته باشد در حالی که ضد حمله هایی که بدون استفاده از این تاکتیک به وجود می ایند هر زمانی ممکن هست روی دهند

پرسینگ[edit]

Further information: Pressing

پرسینگ یعنی تمام بازیکنان تمرکز خود را روی فشار آوردن به تیم حریف بگذارند. آنها همچنین تا حدودی تلاش بیشتری می کنند که حمله های حریف را خراب کنند تااینکه بخواهند خودشان موقعیت گل بسازند. نتیجه این می شود که تعداد مو قعیت های گل برای هر دو تیم کاهش می یابد. وقتی شما با پرسینگ بازی می کنید همه بازیکنانتان (به جز دروازه بان) به قدرت بدنی و دفاع ممتازی نیاز دارند.

حمله از عمق[edit]

Further information: Attack in the middle

هنگام استفاده از تاکتیک حمله از عمق، تیم شما تلاش می کند تا بیشتر حملات خود را با استفاده از هافبک های وسط ایجاد کند تا هافبک های کنار. تعداد کل حمله ها ثابت می ماند، با این وجود بدی این تاکتیک این است که دفاع کنار شما به تناسب ضعیف تر می شود.

همچنین قوانین اشاره می کنند که درصد به دست آوردن حمله های فوق العاده می تواند تا 40 % افزایش یابد. این میزان برای همه بازیکنان در وسط، به وسیله استفاده از مهارت پاس آنها به عنوان نقطه شروع حمله محاسبه می شود.

حمله از جناحین[edit]

Further information: Attack on wings

مانند حمله از عمق، فقط بالعکس. به جای حمله های بیشتر از عمق شما حمله های بیشتری از جناحین به دست می آورید. بدی این تاکتیک ضعیف شدن عمق دفاع شماست.

بازی خلاقانه[edit]

Further information: Play creatively

هنگامی که از بازی خلاقانه استفاده می کنید، شانس بیشتری وجود دارد که اتفاقات ویژه (هم از نوع مثبت و هم از نوع منفی) برای هر دو تیم طی مسابقه اتفاق بیافتد. اگر هر دو تیم بازی خلاقانه را انتخاب کنند، این شانس حتی بیشتر هم میشود. تیم هایی که بازی خلاقانه را انتخاب می کنند در دفاع با تمرکز کمتر ظاهر خواهند شد. بازی خلاقانه برای تیم هایی که بازیکنان زیاد با تخصص دارند خیلی موثر هست.

شوت از راه دور[edit]

Further information: Long shot tactics

شوت از راه دور یک نوع انتخاب حمله است که تیم هایی که مشکلاتی در گلزنی از روش های معمولی یا حمله از عمق دارند، استفاده می کنند، ولی این می تواند یک تاکتیک خوب برای تیم هایی که با دفاع خیلی قوی حریف مواجه می شوند نیز باشد. این تاکتیک در آغاز فصل 38 ام معرفی شد و 26 ژانویه 2009 اعلام شد.

لینک خارجی[edit]