Sk/Krajný obranca

From Hattrick

Je kombináciou stredného obrancu a krajného záložníka. Zabezpečuje veľké percento do tvojej krajnej a tiež aj strednej obrany v závislosti na jeho schopnosti bránenia, a taktiež pri slušnej úrovni krídelnej hry pridáva veľa aj do krajného útoku.


Individuálne príkazy

  • normálny - je veľkým prínosom pre obranu. Za predpokladu, že hrá pred ním krajný záložník je tiež nápomocný v krajnom útoku.
  • ofenzívny - klesá jeho príspevok do obrany a dvíha rating krajného útoku. Pri tomto príkaze je vhodnejšie použitie klasického krajného záložníka, za predpokladu, že krajná obrana nás nezaujíma, prípadne je vykrytá iným spôsobom (napr. stredný obranca s príkazom viac na kraj).
  • defenzívny - zlepšuje rating obrany, pričom využíva iba schopnosť bránenia. Jeho príspevok do útoku je tým pádom takmer žiadny.
  • viac do stredu - zlepšuje strednú obranu na úkor tej krajnej. Takéto postavenie je silne defenzívne, preto jeho príspevok do útoku je minimálny.