Sk/Rating

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

Zápasový rating

Po každom zápase uvidíte ratingy oboch tímov na pravej strane zápisu zo stretnutia. Môže to vyzerať takto:

NÁZOV NEJAKÉHO TÍMU

Hodnotenie hráčov a zostava (kliknite na to, aby ste to mohli vidieť)

Prístup k zápasu: Normálny

Taktika: Normálna

Taktický výkon: (žiadny)

Záloha: slabý (vysoký)

Pravá strana obrany: schopný (veľmi nízky)

Stred obrany: nedostatočný (nízky)

Ľavá strana obrany: slabý (vysoký)

Pravá strana útoku: slabý (nízky)

Stred útoku: solídny (veľmi nízky)

Ľavá strana útoku: úbohý (veľmi vysoký)


Toto Vám ukazuje aká silná alebo slabá bola každá zo 7 oblastí Vášho tímu v zápase. Ak bola Vaša záloha silnejšia (napr. "schopná" v porovnaní so "slabou"), potom ste mali väčšie držanie lopty a tak i viac šancí na strelenia góla (pri použití taktiky protiútoky je to troška komplikovanejšie). Rating Vášej ľavej obrany bránil súperov pravý útok.

Rating ako meradlo celkovej sily tímu

Hattrick automaticky neposkytuje spôsob jednoduchého vyjadrenia celkovej sily tímu za účelom porovnania dvoch tímov alebo ohodnotenia rastu tímu. Najprimitívnejším meradlom by bolo podľa celkového počtu hviezd, ktoré hráči získali po odohratí zápasu. Avšak porovnávanie podľa hviezd je nepatrne neefektívny a možno i klamlivý spôsob na zaznemenanie sily tímu. Tak Hattrikári našli ďalšie spôsoby na porovnávanie celkových ratingov. Niektoré z tých populárnejších sú Alltid Hattrick, HatStats, LoddarStats, VnukStats a PStats