Sk/Krajný záložník

From Hattrick

Toto je často prehliadaná pozícia v Hattricku a pritom má veľa možností využitia. Jeho hlavnou úlohou je dvíhať ratingy krajného útoku, ale taktiež je prínosom pre zálohu ako aj pre obranu. Z uvedeného vyplýva, že najdôležitešia pre krajného záložníka je jeho krídelná hra. Tvorba hry v kombinácii s kondíciou zabezpečuje posilnenie zálohy, a taktiež dobrá schopnosť bránenia posilňuje obranu. Netreba zabúdať na to, že ak chceme aby využíval svoju, aj keď možno nie príliž vysokú, tvorbu hry naplno, kondícia musí byť aspoň na úrovni solídny.


Individuálne príkazy

  • normálny - využíva hlavne krídelnú hru, ale tiež aj vo veľkej miere tvorbu hry a bránenie. Používa sa hlavne pre tzv. komplexných krajných záložníkov, ktorý majú veľmi vysokú schopnosť krídelnej hry a tiež aj vysokú tvorbu hry.
  • ofenzívny - stúpa jeho príspevok do krajného útoku na úkor krajnej obrany. Tiež máličko oslabí zálohu. Vhodný príkaz, ak má hráč dobrú iba krídelnú hru.
  • defenzívny - stúpa jeho príspevok do krajnej obrany na úkor krajného útoku. Tiež máličko oslabí zálohu. Veľmi málo výdana voľba. Väčšinou slúži na zalepenie diery v krajnej obrane, kedy sa na danú pozíciu postaví klasický obranca.
  • viac do stredu - rapídne dvíha rating zálohy, čím však klesne krajná obrana aj útok. Taktiež posilní strednú obranu. Tento príkaz znamená veľmi veľký prínos pre tím pokiaľ je správne použitý. Ak sa na takúto pozíciu postaví hráč s vysokou tvorbou hry, posilní zálohu ako keby hral na pozícii stredného záložníka. Stále však môže vytvoriť špeciálnu šancu ako krajný záložník, a taktiež vhodná špecialita ako rýchly alebo hlavičkár je preňho veľkým prínosom, narozdiel od stredného záložníka.