Sk/Zápisky z tréningu

From Hattrick
INTERWIKI

· Česky · English · Magyar · Slovensky ·

Nasledujúci obsah je založený na úsudku užívateľov Hattricku - čo znamená, že jeho pravdivosť a presnosť nebola potvrdená žiadnym oficiálnym prehlásením, a preto nemusí bezpodmienečne odrážať hernú realitu. Prosím, berte na to ohľad.


Contents

Úvod[edit]

Toto je zoznam všetkých komentárov, ktoré môžete dostať od vášho trénera dorastu. Väčšina kometárov je doplnená vysvetleniami a nápovedami, čo by ste mali robiť potom, ako dostanete daný komentár.

Komentáre obsahujú 3 spojenia, ktoré sa nahradzujú menom hráča (player X), ktorého sa komentár týka, názvom schopnosti (skill X) a stupňom schopnosti (level X).

Komentáre sú rozdelené do skupín a je možné dostať maximálne jeden komentár z každej skupiny.

Výzkumy ohľadom osobnosti sú prevzaté z vlákna 9795526.1 na konferencii, ďakujeme za skvelú prácu užívateľovi EngelRS4.

Tento článok vznikol preložením a úpravou stránky [[1]] a jeho českej verzie [[2]].

Komentáre trénera[edit]

Hráč s najviac nevyčerpaným potenciálom zo všetkých hráčov[edit]

Čo to znamená

Toto je hráč, ktorý sa zo všetkých tvojich hráčov (ktorí hrali?) môže celkovo zlepšit najviac.


Čo s tým?

Zisti, v čom je hráč dobrý. Ak už v niečom dobrý je, rozhodne sa vyplatí trénovať ho.


Komentáre

Nenechaj sa oklamať tým , čo si tento týždeň videl na ihrisku - stále si myslím, že [player X] je jedným z našich najsľubnejších hráčov.

(Don't be fooled by what you saw on the pitch this week - I still think [player X] is one of our more promising players.)


Nevzdávaj to s hráčom [player X] šéfe. Som si istý, že futbal v ňom je, len drieme.

(Don't give up on [player X], boss. I'm sure he has a lot of football in him.)


Bolo vidieť, že sa hráč [player X] po tréningu v tomto týždni ešte má čo učiť, ale ukázal veľký potenciál.

(You could see from [player X]'s sessions this week that he has lot to learn, but that he does have the potential.)


Hráč [player X] má veľký talent. Určite sa bude v tíme zlepšovať, ale stále na ňom nie je vidno, že je "hviezdny materiál".

(There's a lot of raw talent in [player X]. I'm sure he can improve on the team, but you can't really say yet if he is star material.)


Je úplne jasné, že hráč [player X] nedostával ten správny typ tréningu v minulosti, a nezaškodilo by sa mu lepšie venovať.

(It's quite obvious that [player X] hasn't received the right training in the past, and that he could benefit a lot from the proper attention.)


[player X] je stále nevyvinutý, ale zaslúži si zvláštnu pozornosť v tréningu.

([player X] is undeveloped, but it could be worth giving him special attention in the training sessions.)


Podľa mňa má [player X] veľký potenciál na zlepšenie, len potrebuje malú šancu.

(In my opinion, [player X] has the potential to improve considerably, he just needs someone to give him a chance.)


Netvrdím, že [player X] je dnes nejakým veľkým hráčom, ale v porovnaní s ostatnými chlapcami má určite potenciál na zlepšenie.

(I wouldn't say player [player X] is necessarily much of a player today, but in contrast to some of the other boys, he certainly has potential for improvement.)


Snaž sa nájsť ten správny prístup k hráčovi [player X]. V tomto dieťati je veľký futbalista.

(Try to find the right spot on the team for [player X], there is a lot of football in that kid.)

Motivácia[edit]

Čo to znamená

Hráč hral lepšie, ako je jeho skutočný stupeň schopnosti. Niekde medzi skutočným stupňom schopnosti a svojim potenciálom.


Čo s tým?

Pozri sa na hráčove hviezdičky. Malo by ich byť viac, ako zvyčajne. Ak je to tak, hráč má potenciál k tréningu. Ale ak sa počet hviezdičiek nelíši od jeho zvyčajných výkonov, pravdepodobne to znamená, že už sa príliš nemôže zlepšiť, pretože hráč nikdy nemôže podať lepší výkon, ako je jeho potenciál.


Komentáre

Následujúce podskupiny sú iba nápad. Zprávy môžu teoreticky naznačovať, ako blízko je hráč k svojmu potenciálu, ale zatiaľ ide iba o špekuláciu.

Najlepší možný výkon[edit]

Videl si ako hral [player X] v zápase tento týždeň? Naozaj hral dobre vzhľadom na svoje schopnosti.

(Did you see [player X] in this week's game? He did really well, given his capacity.)


Bola to radosť sledovať hráča [player X] v zápase tento týždeň. Naozaj vydal zo seba všetko, čo v ňom je.

(It was endearing to see [player X] in this week's game, he really gave us all he's got.)


V zápase tento týždeň hral [player X] na pokraji svojich možností. Bolo to veľmi dobré!

(In this week's game, [player X] played close to his potential. Very well done!)

Lepší výkon ako zvyčajne[edit]

[player X] mal tento týždeň veľmi dobrý zápas. Bojoval oveľa viac ako ostatní hráči v tíme.

([player X] had a delightful game this week, he fought harder than any of our other players.)


Páčilo sa mi ako [player X] odovzdal na ihrisku všetko, čo v ňom je. Dúfam, že ho ešte v podobnom zápase uvidím.

(I liked the way [player X] gave his everything in our last game. I hope to see him like that again sometime soon.)


Dúfam, že si si všimol hráča [player X] v zápase tento týždeň. Podal asi svoj najlepší výkon v kariére.

(I hope you saw [player X] play this week, he did one of his best performances in the team so far.)

Iba trochu lepší výkon ako zvyčajne[edit]

Som si istý, že si si všimol, že [player X] odohral tento týždeň neobvykle dobrý zápas. Dúfajme, že tomu bude tak aj do budúcnosti.

(I'm sure you noticed that [player X] had an unusually good game this week. Let's hope he can learn how to play more consistently at that level.)


[player X] odohral tento týždeň prekrásny zápas, nezabudni ho pochváliť.

([player X] had a great game this week, don't forget to mention that to him.)


[player X] odohral tento týždeň veľmi dobrý zápas. Ešte som ho tak dobre hrať nevidel.

([player X] had a charmed game this week, I haven't seen him play that well before.)

Schopnosť má značný potenciál[edit]

Čo to znamená

Uvedená schopnosť má mnoho nevyčerpaného potenciálu, a teda veľký rozdiel medzi súčasným a dosiahnuteľným stupňom schopnosti.

Uvedenú schopnosť nemusíš trénovať, ale pravdepodobne ide o schopnosť s najväčším rozdielom medzi súčasným a dosiahnuteľným stupňom schopnosti, často i o schopnosť s najvyšším potenciálom daného hráča.


Čo s tým?

Návrhu sa nemusíš prispôsobiť, ale môžeš si byť istý, že hráč sa v zmienenej schopnosti môže mnohému naučiť (relatívne viac, ako v ostatných schopnostiach)


Komentáre

Nechaj svojich hráčov hrávať na rôznych pozíciách, ale naozaj si myslím, že [player X] potrebuje dostať aj trošku tréningu [skill X].

(Feel free to let your boys try different positions, but I really think you should try giving [player X] some [skill X] training, too.)


Kľudne trénuj hráča [player X] ako doteraz, ale myslím si, že by mal dostať šancu ukázať a trénovať svoj talent v schopnosti [skill X].

(Feel free to keep training [player X] like you do, but eventually he should also get a chance to practice his [skill X] skills)


Je v poriadku venovať sa viacerým schopnostiam naraz ale v prípade hráča [player X] je zjavné, že sústredenie sa na schopnosť [skill X] by bolo veľmi prospešné.

(It's always OK for a player to hone multiple skills, but in the case of [player X] it's obvious that a focus on [skill X] sessions would be very productive.)


Keď vidím hráča [player X] na ihrisku, nemôžem sa zbaviť dojmu, že to, čo naozaj potrebuje, je tréning schopnosti [skill X].

(When I see [player X] on the practice ground, I can't shake the feeling that he really wants to train [skill X] instead.)


Podľa mňa nedosiahne [player X] svoj potenciál futbalistu, ak mu nedovolíš trénovať svoju schopnosť [skill X].

(In my opinion, [player X] not going to reach his potential as a footballer unless he gets some [skill X] training.)


Daj na moje slová, bolo by lepšie dávať hráčovi [player X] skôr tréning schopnosti [skill X]. Kým nie je neskoro.

(Mark my words, it would be a good thing to give [player X] some [skill X] training before it's too late.)


Nehovorím, že [player X] nemá prospech zo súčasného tréningu, ale maj na pamäti, že jeho skutočný talent spočíva v schopnosti [skill X].

(I'm not saying [player X] is not benefiting from the current training, just bear in mind his real talent lies with the [skill X] skill.)


[player X] má veľký talent vo svojej schopnosti [skill X], ktorý sa však optimálne nezplešuje súčasným nastavením tréningového procesu. Porozmýšľaj o tom…

([player X] has considerable talent for [skill X], which he is not improving with the current training regime. Think about that...)


Súčasný tréning nie je pre hráča [player X] optimálny. To čo potrebuje on je tréning schopnosti [skill X].

(The current training is not the optimal one for [player X], what he really needs is to practice [skill X].)

Zlepšenie schopnosti[edit]

Čo to znamená

Hráč se zlepšil v schopnosti [skill X]


Čo s tým?

Správa o zlepšení je dobrým dôvodom k zamysleniu, či nie je vhodné niečo zmeniť. Zvyčajne nechceš pracovať iba na zlepšení v rámci jednej schopnosti. Ale ak si neobdržal žiadne ďalšie informácie (napríklad o priblížení sa k potenciálu), v tréningu by si mal pokračovať, pretože správa o zlepšení znamená, že sa hráč dobre učí.


Komentáre

Je možné, že táto skupina správ má tiež podskupiny, ale ide iba o špekuláciu. Takže nasledujúce podskupiny sú vytvorené iba na základe znenia správ.

Veľmi pozitívne vyznenie[edit]

Nemeň tréning schopnosti [skill X] pre hráča [player X]. Súčasný tréning je pre neho momentálne veľmi vhodný!

(Don't change the [skill X] training for [player X] it sure seems to be paying off at the moment!)


[player X] si zlepšuje svoju schopnosť [skill X], myslím si, že súčasný tréning je pre neho najvhodnejší.

([player X] is improving his [skill X] ability, I think the current training regime is worthwhile in his case.)


[player X] je ambiciózny mladý chlapec, a som rád, že môžem povedať, že jeho nákup sa oplatil. Hlavne jeho schopnosť [skill X] sa najviac zlepšila tréningom.

([player X] is an ambitious young boy, and I'm happy to say it is paying off. Especially with his [skill X] ability, which has improved with training.

Pozitívne vyznenie[edit]

Mám dobré správy o hráčovi [X], poctivo trénuje schopnosť [Y] a dosiahol úroveň [Z].

(Some good news about [X], he is responding well to the [Y] training sessions and is now [Z].)


Tento týždeň mám dobré správy o viacerých hráčoch, ktorým sa tréningom zlepšili schopnosti. Spomenúť ale musím hráča [player X], ktorý najlepšie pracoval na svojej schopnosti [skill X].

(This week I can report that several players have improved their capabilities through training. A special mention for [player X], who has worked well on his [skill X] skills.)


[player X] na tréningoch tvrdo trénuje schopnosť [skill X], a podarilo sa mu zvýšiť svoju úroveň tejto schopnosti.

([player X] has responded well to the [skill X] sessions we have organised this week and gained a level.)


Staré komentáre:

Dobré správy pre hráča [player X]. Veľmi dobre reaguje na tréning schopnosti [skill X]. (Some good news about [player X], he is responding well to the [skill X] training sessions.)

[player X] tento týždeň dobre využil tréning svojej schopnosti [skill X]. Je dobré vidieť, že naša práca prináša ovocie. ([player X] has responded well to the [skill X] sessions we have organized this week. It's good to know our work has had an effect.)

Bežná správa[edit]

[player X] mal dobrý týždeň. Jeho schopnosť [skill X] sa v poslednom čase naozaj zlepšila.

([player X] had a good week, his [skill X] has really improved lately.)


[player X] pokračuje v zlepšovaní schopnosti [skill X] a teraz je už [level X]. Je dobré vedieť, že naša práca má zmysel.

([player X] keeps developing, his [skill X] ability is now [level X]. It's good to know our work has had an effect.)


Tento týždeň som postrehol, že hráč [player X] sa výrazne zlepšil. Schopnosť [skill X] je na úrovni [level X].

(This week I noticed that [X] has improved significantly. His [Y] ability is [Z].)


Starý komentár:

[player X] sa neustále zlepšuje. Jeho schopnosť [skill X] sa práve zlepšila. ([player X] keeps developing, his [skill X] ability is now better.)

Tento týždeň som si všimol, že hráčovi [player X] sa zlepšila schopnosť [skill X]. (This week I noticed that [player X] has improved his [skill X] ability)

Odhad výšky schopnosti trénovanej v primárnom tréningu[edit]

Čo to znamená

Ide o odhad výšky schopnosti trénovanej v primárnom tréningu potom, čo prebehol tréning (ale samozrejme môže byť v rozmedzí x.01 až x.99)


Komentáre

[player X] sa včera zapájal do množstva kombinácií a ukázal nám svoju schopnosť [skill X] na úrovni [level X].

([player X] was involved in many situations today, showing us his [level X] [skill X] ability.)


[player X] je v tomto momente svojho vývoja pravdepodobne [level X] v schopnosti [skill X].

([player X] is probably [level X] at [skill X] at this moment in his development.)


V tomto zápase som sledoval hráča [player X]. Povedal by som, že jeho [skill X] je na úrovni [level X].

(In this game, I studied [player X]. His [skill X] is [level X] I would say.)

Odhad výšky schopnosti trénovanej v sekundárnom tréningu[edit]

Čo to znamená

Ide o odhad výšky schopnosti trénovanej v sekundárnom tréningu potom, čo prebehol tréning (ale samozrejme môže byť v rozmedzí x.00 až x.99)


Komentáre

[player X]? Tento hráč je [level X] v schopnosti [skill X].

([player X]? He's got some [level X] [skill X] skills.)


Tento týždeň sme taktiež trénovali schopnosť [skill X]. Sledoval som hráča [player X], ktorý vyzerá byť na úrovni [level X].

(We also trained [skill X] this week. I looked at [player X], who seems to be [level X] at that.)


Povedal by som, že [player X] je [level X] vo vlastnosti [skill X].

([player X] is [level X] when it comes to [skill X], I would say.)

K dosiahnutiu potenciálu v určitej schopnosti zostáva vytrénovať "X" stupňov[edit]

Čo to znamená

Podobne, ako správy o zlepšení schopnosti, aj tieto správy naznačujú, že sa hráč zlepšil. Objavia sa, ak sa vzdialenosť k dosiahnutiu potenciálu o jeden stupeň zmenšila. Napríklad správa "Zostáva vytrénovať 3 stupne" sa objaví, ak sa schopnosť tréningom zvýšila z 3,50 na 3,56 a hráčov potenciál je 6,55.


Čo s tým?

Tieto správy sú veľmi dôležité pre dlhodobé plánovanie tréningu. Veľmi ľahko môžeš odhadnúť, koľko tréningu musíš hráčovi venovať.


Zostáva vytrénovať 3 stupne[edit]

[player X] si teraz zlepšil schopnosť [skill X], ale stále má čo zlepšovať. Ak sa zameria na túto vlastnosť počas nasledujúcich aspoň dvoch sezón, vyplatí sa mu to.

([player X] has better [skill X] now, but he could still improve a lot. If you let him focus on this for the next season or two, it will pay off.)


[player X] usilovne trénoval a stále sa učí v schopnosti [skill X]. Nechaj ho dlho pracovať na tejto vlastnosti, má v nej potenciál.

([player X] has worked diligently, he's still learning [skill X] right now. Let him keep training this for a long time, he has the potential for it.)


Ok, [player X] nie je ešte hviezdou, ale má určite potenciál, čo sa týka schopnosti [skill X]. Tomuto chlapčiskovi by prospelo ešte viac tohto tréningu po celú sezónu, alebo aj dlhšie.

(Ok, [player X] is no star yet but there is definitive potential when it comes to [skill X]. This boy would benefit from more of this training for the whole next season, or even longer.)

Zostáva vytrénovať 2 stupne[edit]

[player X] veľmi dobre trénuje schopnosť [skill X]. Daj mu približne sezónu tohto primárneho tréningu a budeš badať stabilný pokrok.

([player X] does well practising [skill X]. Give him a season or so of further primary training in this skill, and you will see steady improvement.)


Prišlo k istému zlepšeniu v schopnosti [skill X] mladíka menom [player X]. Za takú sezónu, si myslím, že dosiahne v tejto vlastnosti svoj potenciál ak bude dostávať dávky primárneho tréningu.

(We've seen some progress in the [skill X] capabilities of young [player X]. In a season or so I think he will reach his potential in this skill if you give him primary training.)


[player X] zrejme zlepšuje svoju vlastnosť [skill X]. Mohol by si mu v danej vlastnosti dávkovať primárny tréning asi tak sezónu s dobrým výsledným efektom.

([player X] seems to improve when it comes to [skill X]. You could probably give him primary training in this skill with good effect for another season or so.)

Zostáva vytrénovať 1 stupeň[edit]

Dotknúť sa hviezd nie je pre každého nedosiahnuteľnou métou. [player X] sa stabilne zlepšuje v schopnosti [skill X], ale myslím si, že tak do mesiaca dosiahne v danej oblasti vrchol, ak bude trénovať primárny tréning.

(The sky is not the limit for everyone. [player X] is getting steadily better at [skill X], but I think he'll level out in that department within the next month or so if given primary training.)


Dobré správy, [player X] sa zlepšuje v schopnosti [skill X]. Daj mu ešte zopár týždňov primárneho tréningu a bude pripravený na štart do veľkého futbalu.

(Good news, [player X] is improving his [skill X]. Give him few weeks more of primary training on it and he'll be ready to fly.)


Hráčovi [player X] sa darí veľmi dobre v tréningu vlastnosti [skill X]. Povedal by som, že bude plne vytrénovaný už po pár týždňoch primárneho tréningu.

([player X] is getting on well with the [skill X] training. I'd say he'll be fully trained in it within just a few weeks of primary training.)

Vysoký nevyužitý potenciál[edit]

Podskupiny týchto správ sú opäť len taký nápad, rovnako ako podskupiny správ týkajúcich sa zlepšenia schopnosti.

Čo s tým?

Čím je správa bližšie k nadpisu kategórie, tím viac sa hráč môže zlepšiť. Zisti, či je hráč v súčasnosti dostatočne kvalitný. Ďalej musíš zistiť, v ktorých schopnostiach má hráč najväčšiu možnosť tréningu. Dosiahnutie 4-5,5* (ani dobrý, ani príliš špatný hráč) na určitej pozícii je často dobrým vodítkom k zisteniu, že práve v týchto schopnostiach má hráč určitý potenciál.


Hráč dosiahne svoj potenciál behom asi 3 sezón[edit]

Keď mám byť úprimný, nie som si istý či [player X] bude schopný dosiahnuť svoj celkový potenciál v akadémii dorastu, a je jedno ako intenzívne bude trénovať.

(To be honest, I'm not sure [player X] will be able to reach his overall potential in the youth academy, no matter how much he trains.)


[player X] má predpoklady na zlepšenie v dorasteneckom tíme - na sezóny a sezóny. Je to na tebe, či to má cenu.

([player X] has the capacity to keep improving in the youth team - for seasons and seasons. It's your call if he is worth it...)


[player X] má veľa potenciálu, ale aby si videl výsledky budeš mu musieť dať rozdielny tréning počas viacerých sezón. Možno v jeho prípade nemáš na to dostatok času.

([player X] has a lot of raw potential, but you need to give him a varied training for several seasons to see the results. Maybe you don't have the time in his case.)

Hráč dosiahne svoj potenciál behom asi 2 sezón[edit]

Hráča menom [player X] si budeš musieť v doraste ponechať veľmi, veľmi dlho ak chceš aby ukázal svoj pravý potenciál.

(You will have to keep [player X] in the youth team for a long, long time, if you want him to show his true potential here.)


[player X] určite potrebuje niekoľko sezón v doraste kým dosiahne svoj potenciál.

([player X] definitely needs several more seasons in the youth squad to reach his overall potential.)


[player X] má veľa nevyužitého potenciálu. Aj pri správnom tréningu mu bude trvať sezóny kým ho všetok naplní.

([player X] has lots of unused potential. Even with just the right training regime, he will need seasons to realize all of it.)

Hráč dosiahne svoj potenciál behom 1 sezóny[edit]

Určite má [player X] ešte dosť potenciálu. Postarám sa o neho, za približne sezónu by mohol dosiahnuť svoj potenciál, ale aby sa tak stalo, asi bude musieť dostávať aj iné typy tréningu.

(There is certainly still some potential in [player X]. Leave him to me, he could be fully trained in a season or so but you might need to change training types to achieve that.)


To najlepšie ti [player X] ukáže až vtedy, keď dostane aspoň sezónu alebo viac tréningu.

(You won't see the best of [player X] until you've given him a season or more of focused training.)


V prípade hráča [player X] bude treba ešte minimálne jednu sezónu tréningu, kým dosiahne svoj plný potenciál.

(In the case of [player X], he would need at least another season of training before he is finished here with us.)


Daj hráčovi [player X] ešte trochu času, má potenciál na zlepšenie sa v tejto sezóne, ak mu nariadiš tie správne tréningové dávky.

(Give [player X] some more time, he has the potential to improve for at least another season if you give him the right training sessions.)

Slabé schopnosti, vysoký potenciál[edit]

[player X] je hráčom, ktorý bude potrebovať množstvo tréningu predtým, než dosiahne svoj naozajstný potenciál.

([player X] is a player that will need lots of training before he reaches his true overall potential.)


Od hráča [player X] nečakaj žiadne zázraky. Celkovo sa ešte stále môže zlepšiť, ale bude potrebovať viac ako dosť tréningu.

(Don't expect any miracles with [player X]. On the whole, he can still improve, but he will need quite a lot of training.)


Nelám nad hráčom [player X] palicu, stále sa má ešte toľko toho čo učiť.

(Don't give up on [player X], he still has so much to learn.)


[player X]? Možno ešte neoslňuje, ale aspoň ešte stále má celkovo dobré schopnosti, ktoré môže rozvíjať.

([player X]? Might not look too impressive yet, but at least he still has a good overall capacity to learn.)


Celkovo potrebuje [player X] naozaj viac tréningu, ak chceš aby dosiahol vrchol svojho potenciálu.

(Overall, [player x] really needs more training if you want him at his maximum potential.)

Všetky schopnosti sú blízko potenciálu[edit]

Čo to znamená

Hráč je takmer úplne vytrénovaný vo všetkých svojich schopnostiach, ale stále je možné, že sa niečo naučí. Dokonca je možné aj zvýšenie stupňa schopnosti.

Komentáre

Blízko potenciálu (všetky schopnosti (možno bez štandartiek) sa naučí skôr ako za jednu sezónu)[edit]

Ak sa ti [player X] páči, nechajme si ho - stále má ešte nejaké nedostatky, ktoré mu môžeme v doraste pomôcť odstrániť.

(If you like [player X] , let's keep him - he still has a few skills that can be improved in the youth team.)


[player X] je hráčom, ktorý sa stále môže naučiť zopár trikom, ale jeho potenciál je už skoro naplnený.

([player X] is a player that can still learn a few tricks, but he is already close to his overall potential.)


Čo ti poviem o hráčovi [player X]? - ešte sa stále má celkovo čo učiť, ale už u neho neuvidíš žiadne veľké zlepšenia.

(About [player X] - he's still got a few things to learn overall, but you won't see any spectacular improvements there.)

Veľmi blízko potenciálu (možno menej ako mesiac)[edit]

Na to, aby [player X] spravil vôbec nejaký pokrok, bude čoskoro potrebovať tréning prvého tímu.

(If you want [player X] to progress at all, he'll soon need regular team training.)


[player X] sa zdá, že dosiahol úroveň, kde sme ho naučili už všetko čo sa v našej akadémii dá. Buď mu daj čoskoro šancu v prvom tíme alebo ho vyhoď.

([player X] seems to approach the overall limit for what we can teach him at youth level. Either give him the chance in the senior team soon, or dump him.)


Šéfinko, nemyslím si, že [player X] sa môže v našej akadémii ešte niečo naučiť.

(I don't think we can teach [player X] that much more overall in the Youth Academy, boss.)

Maximálne vytrénovaná schopnosť[edit]

Čo s tým?

Schopnosť je úplne vytrénovaná a ďalší skok už nie je možný. Tieto správy nehovoria nič o ďalších schopnostiach ani o tom, ako blízko sú k svojmu stropu. Rovnako ako u všetkých ostatných skupinách správ, aj tu platí, že v jednom hlásení nedostaneš viac ako jeden komentár o vytrénovanej schopnosti, aj keby behom tréningu svojho stropu dosiahli dvaja hráči naraz. Výber hráča je v tomto prípade náhodný.


Komentáre

Myslím si, že pre hráča [player X] už nie je v akadémii miesto. Aspoň čo sa týka schopnosti [skill X] sa už jednoducho viac zlepšiť nedokáže.

(I don't think the youth team is the right place for [player X] any more. At least when it comes to [skill X], he's simply unable to improve any more.)


Som si istý, že [player X] sa už v schopnosti [skill X] v našej akadémii viac nezlepší.

(Now I am positive that [player X] can't learn more in the youth academy when it comes to [skill X].)


[player X] nezaznamená už v trénovaní schopnosti [skill X] žiadny progres.

([player X] is not going to respond to [skill X] training any more.)

Hráč s najvyšším potenciálom zo všetkých hráčov[edit]

Čo s tým?

Táto správa porovnáva celkový potenciál všetkých tvojich hráčov. Zmienený hráč má najväčší celkový potenciál zo všetkých tvojich hráčov. Správa nehovorí nič o tom, ktorý z hráčov má v súčasnosti najvyššiu úroveň schopnosti.


Komentáre

V porovnaní so spoluhráčmi má [player X] neuveriteľný potenciál.

(Compared to his team mates, [player X] has an exceptional maximum potential.)


Možno o tom vieš a možno nie... ale [player X] je jedným z najlepších hráčov, akých kedy akadémia vychová.

(Maybe you know it and maybe you don't... but [player X] is one of the best players this academy can create.)


Ak zoberieme do úvahy súčasnú úroveň schopností a aj jeho potenciál, môžem povedať, že [player X] je jasne jedným z našich dorastencov, ktorý by mohol mať žiarivú budúcnosť.

(If we consider both current skill and future potential, [player X] is clearly one of the kids on the team that could have the brightest future.

Špeciality[edit]

Čo s tým?

Ak dostaneš niektorú z týchto správ, špecialita sa objaví na stránke hráča (pod jeho menom). Ak špecialitu hráča vyčítaš zo záznamu o zápase, špecialita sa na jeho stránke neobjaví, aspoň zatiaľ nie.


Hlavičkár[edit]

V hráčovi [player X] máme rodeného hlavičkára.

(We've got a natural header specialist in [player X].)


Páči sa mi [player X]. Najmä jeho orientácia vo vzduchu.

(I like [player X]'s ability in the air.)


[player X] nosí na krku dobrú hlavu... A tým nemyslím, že je extra bystrý.

([player X] has a good head on his shoulders... And I'm not saying that he is particularly smart.)

Rýchly[edit]

Úžasná rýchlosť v tak mladých nohách. [player X] má fantastické zrýchlenie.

(Amazing speed in those little feet. [player X] has got great pace.)


Musíme veriť, že [player X] nájde spôsob ako využiť svoju rýchlosť.

(Let's hope [player X] finds a way to exploit that speed of his.)


[player X] je jedným z najrýchlejších dorastencov - obzvlášť keď sa podáva občerstvenie!

([player X] is one of the quicker players we've got - especially when the snacks are served!)

Technický[edit]

Zdá sa, že mladíček [player X] sa zamiloval do lopty, keď ho vidím - hreje ma pri srdci.

(That lad [player X] seems to have a love affair with the ball, it warms my heart to see it.)


Taká technika ako má tento mladý chlapec sa často nevidí. Áno, hovorím o hráčovi [player X].

(Great technique in such a young boy. Yes, I am talking about [player X].)


[player X] má dar od prírody - s loptou si rozumie ako málokto.

([player X] has a natural way with the ball, I'm telling you.)

Nepredvídateľný[edit]

[[player X] je dá sa povedať nepredvídateľný a tým vyčnieva nad ostatnými.

([player X] is kind of unpredictable, it makes him stand out.)


[player X] je veľmi atypickým hráčom - občas to je výhodou a občas je to na škodu.

([player X] is an atypical player - sometimes that's good, sometimes it is plain dangerous.)


[player X] je jedným z tých hráčov, ktorý dokáže vypracovať šancu aj z ničoho.

([player X]'s one of these players that can create a chance out of nothing sometimes.)

Silový[edit]

Nechcel by som sa ocitnúť medzi hráčom [player X] a loptou. Tento mladík dokáže k zemi poslať hocikoho.

(I wouldn't want to be caught between [player X] and a stray ball. This boy could bring down anyone.)


Myslím, že [player X] je výstavným kúskom. Má vypracovaný, silový prejav.

(I think [player X] is a fine specimen. He has a nice, physical style.)


[player X] je veľmi zdatný chlapisko, ale občas mu chýba rýchlosť.

([player X] is a big boy, but he can be a bit slow at times.)

Nezmar[edit]

Zranenia hráča [player X] sa hoja ako po šibnutí čarovného prútika.

(The wounds of [player X] heal like magic)


Schopnosť hráča [player X] liečiť sa je naozaj neuveriteľná.

(The ability of [player X] to heal is really remarkable.)


Lekári sú pri hráčovi [player X] takmer bez práce. Lieči sa tak rýchlo.

(Doctors are almost redundant when it comes to [player X]. He just heals so fast.)

Temperament[edit]

Výbušný[edit]

Chyba, kvôli ktorej hráč, o ktorom vám tréner v doraste nahlásil, že je hráč výbušný a po preradení do seniorského týmu z neho bol tichý hráč (a naopak), je už opravená.


Komentáre


[player X] má veľmi búrlivé správanie ako na ihrisku tak aj mimo neho. Mohlo by ho to dostať do problémov…

([player X] has a very rough attitude, both on and off the pitch. That could get him into trouble…)


Zase sme museli hráča [player X] ťahať z bitky tento týždeň. Ten chlapec je nepoučiteľný.

(We had to pull [player X] out of a fight again this week. That kid never learns.)


[player X] je typ hráča, ktorý do hry celého tímu dáva veľa bojovnosti. Niekedy to však preženie.

([player X] is one of those players that adds a lot of fighting spirit on the team, but sometime he overdoes it.)


Nechápem hráča [player X]. Vždy je to on, čo vyprovokuje bitku!

(I don't get [player X], he's always the first to pick a fight!)

Tichý[edit]

[player X] má veľmi dobré nervy. Ešte nikdy sa nezaplietol do nejakej šarvátky.

([player X] has a very long fuse, never really gets in a fight.)


[player X] je veľmi kľudný a mierumilovný človek. To je jediné, čo o ňom môžem povedať.

(One thing I can say about [player X] is that he is very calm and peaceful.)


Aj keď má veľa dobrých vlastností, niekedy by sa zišlo, aby [player X] na ihrisku nechal kúsok svojho srdca.

(While he has other qualities, sometimes I wish [player X] would be more involved emotionally on the pitch.)


[player X] je skvelý mladý chlapec. Nikdy s ním nie sú žiadne problémy a má veľmi rád svoju mamu.

([player X] is such a fine young boy, never gives us any headaches in training. Loves his mother, too.)

Vodcovstvo[edit]

Vysoké vodcovstvo (schopné alebo solídne)[edit]

[player X] je hráčom, ktorého musím presvedčiť ako prvého, aby moje myšlienky prebral aj celý tím.

([player X] is the player I need to convince first to get my ideas through to the team.


Po veľmi zlom výkone sa [player X] ako prvý zbaví zlej nálady a sklamania a začne rozprávať o budúcom zápase.

(After a bad game, [player X] is often the first to shake off his disappointment and start talking about the next match.)


Je to síce len chlapec, ale [player X] je na ihrisku vedúca osobnosť. Všetci spoluhráči ho rešpektujú.

(He's just a boy, but still [player X] has a very commanding presence on the field. The other kids look up to him.)


Keď si chlapci nevedia s niečím poradiť, majú tendenciu obrátiť sa na hráča [player X] a žiadajú o jeho názor.

(When the boys don't know what to think about something, they tend to turn to [player X] for his opinion.)

Nízke vodcovstvo (úbohé alebo katastrofálne)[edit]

[X] nebude nikdy kapitánom tímu, ale bude z neho veľmi dobrý tímový hráč.

([player X] won't ever be captain material, but could very well be a competent team player.)


[X] je veľmi poslušný - rýchlo sa prispôsobí a robí to, čo sa mu povie.

([player X] is a trooper - quick to get in line and do what he is told.)


[X] je veľmi milý chlapec, ale neočakávaj od neho vodcovské schopnosti, keď sa veci začnú komplikovať.

([player X] is a sweet kid, but never expect him to lead the team if the going gets tough.)


Nie každý može byť vodcom, však? [X] sa narodil, aby poslúchal iných…

(Not everyone can be a leader, can they? [player X] was born to follow.)

Čestnosť[edit]

Spravodlivý[edit]

Nikdy som nevidel hráča [player X], že by na ihrisku filmoval. Myslím, že si za to zaslúži rešpekt.

(You never see [player X] taking a dive on the field. You've got to respect the kid for that.)


[player X] je perspektívny hráč. Veľmi sa mi páči.

([player X] is a stand up guy. I like him.)


Môžeš si byť istý, že [player X] ti vždy povie svoj úprimný názor o situácii v tíme. Myslím si, že to je hodnotná informácia.

(You can always trust [player X] to give you his honest opinion about the situation in the team, that's valuable I think.)


V zápase tento týždeň sa hráč [player X] priznal k faulu, ktorý si rozhodca nevšimol. Možno to trošku prehnal, ale aj tak je pekné vidieť, že niektorí mladí hráči majú ešte morálku.

(In this week's game, [player X] confessed a foul that the referee didn't spot. Maybe that's overdoing it, but it's still nice to see some youngsters still have moral fibre.)

Hanebný (alebo aspoň nečestný)[edit]

[player X] neprišiel na tréning načas a potom klamal o dôvodoch svojho neskorého príchodu. Mal by si si to poznamenať.

([Player X] didn't show up for training on time, then he lied about the reasons. Make a note about that, coach.)


[player X] má veľa dobrých vlastností, ale dôveryhodnosť nie je jednou z nich. Asi to zdedil po svojom otcovi.

([Player X] has many good qualities, but trustworthiness isn't one of them. He takes after his father, perhaps.)


Aj keď strelil už zopár gólov, mal by si sa s hráčom [player X] porozprávať o etike. Často má s ňou problémy.

(Although it has given us a few goals, you should talk to [player X] about football ethics. He falls over a lot..)


[player X] je veľmi milý chlapec, ale nehrá férovo. Časom by mohol spôsobiť problémy…

([player X] is a sweet boy, but he doesn't play a fair game. It could cause some trouble down the line...)

Narodeniny[edit]

[player X] oslavoval tento týždeň narodeniny. Prosím pamätaj na to, že po dovŕšení 19. roku nebude môcť nastúpiť za dorastenecký tím.

([player X] had his birthday this week. Please remember that he won't be able to play youth team football after his 19th birthday.)


Po tohtotýždňovom zápase oslavoval [player X] narodeniny. Ako rýchlo nám tí mladí rastú, však?

(After one of the training sessions, we celebrated [player X]'s birthday. How quickly they grow up, eh?)


[player X] ma požiadal, aby som sa ťa opýtal, či by k narodeninám nemohol dostať seniorskú zmluvu. Neviem však či to myslel vážne alebo si zo mňa len vystrelil.

([player X] wanted me to ask you if he could have a senior team contract for his birthday. I'm not sure if he was being serious or whether he was trying to make me look silly.)


[player X] mal tento týždeň narodeniny. Pre chlapcov zorganizoval aj malú oslavu.

(The boys celebrated [player X] this week, apparently it was his birthday.)


Ako ten čas letí. [player X] mal tento týždeň narodeniny.

(On a sidenote, it was [player X] 's birthday this week. Time sure flies.)


[player X] mal tento týždeň veľmi dobrú náladu. Počul som, že mal narodeniny.

([player X] was in a great mood this week, I heard he had his birthday recently.)


[player X] mal tento týždeň narodeniny, ale veľmi sa tým nechcel chváliť.

(It was birthday of [player X] this week, but he made no fuss about it.)


[player X] má tento týždeň narodeniny a jeho mama prišla na tréning a priniesla celému tímu prekrásnu tortu. Veľmi pekné gesto.

([player X] had his birthday this week, and his mother came over with a really tasty birthday cake for the clubhouse. What a nice gesture.)


Tento týždeň mal [player X] narodeniny! Zorganizoval aj oslavu, ale dohliadol som na to, aby tam nebol žiadny alkohol.

(It was [player X]'s birthday this week! The boys had a party, I made sure there was no alcohol involved of course.)