Sk/Zmätenie

From Hattrick

Ak hráš v rozostavení inom ako 4-4-2, môže dôjsť v tvojom tíme k zmäteniu. To sa prejavuje prepadom ratingu zálohy. Ak k nemu dôjde je uvedené v zápise zo stretnutia vo forme organizácie hry. Ak klesne na úroveň biedny, pokles zálohy je veľmi výrazný, zatiaľ čo pri úrovni solídny to má len malý vplyv.

Predchádzať zmäteniu sa dá rutinou, prípadne ak hrajú skúsený hráči na čele s kapitánom, ktorý dostáva bonus k skúsenostiam, riziko taktiež klesá.


Rutina

Vždy v každom zápase, získava tvoje mužstvo skúsenosť s rozostavením. Jeho úroveň pre jednotlivé formácie, sú uvedené na stránke s tréningom. Čím častejšie hrávaš v rovnakej formácii, tím bude úroveň vyššia. Ak však budeš striedať veľa rôznych formácii, bude skúsenosť pre ne rýchlo klesať.

Pri úrovni rozostavenia výborný, čo je aj najvyšší dosiahnuteľný stupeň, nemôže dôjsť z zmäteniu.

Skúsenosť s rozostavením sa dá dosiahnuť iba pre normálne formácie, t.j. 4-3-3, 4-5-1, 3-5-2, 5-3-2, 3-4-3, 5-4-1. Pre formáciu 4-4-2 je vždy na úrovni výborný. Pre všetky iné formácie sa skúsenosť s rozostavením nedá dosiahnuť, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k zmäteniu.