Sk/Záloha

From Hattrick

Všeobecne

Záloha tvojho tímu rozhoduje o tom, aké budeš mať držanie lopty v zápase. Čím vyššie bude, tím viac normálnych šancí bude pridelených tvojmu tímu a tím menej súperovmu tímu.

Do zálohy najviac prispievajú svojou tvorbou hry strední a krajní záložníci. Avšak aj ofenzívny obrancovia a defenzívny útočníci môžu byť veľkým prínosom.

Ovplyvnenie zálohy

Zálohu a teda aj na držanie lopty môže v zápase ovplyvniť viacero faktorov:

Držanie lopty

Držanie lopty je vždy zobrazené v zápise zo stretnutia, zvlášť pre oba polčasy.

Vzorec

Držanie_lopty(tvoj_tím)=100*záloha(tvoj_tím)/záloha(tvoj_tím)+záloha(súperov_tím)

Stupne zálohy sa dajú určiť dvoma spôsobmi:

  • katastrofálny(veľmi nízky) = 1, katastrofálny(nízky) = 2, atď.
  • katastrofálny(veľmi nízky) = 0.00, katastrofálny(nízky) = 0.25, katastrofálny(vysoký) = 0.5, katastrofálny(veľmi vysoký) = 0.75, úbohý(veľmi nízky) = 1, atď.

Vyskúšať tento vzorec sa dá na The HattriX-Ray. Stupne sú však v angličtine.

Treba si uvedomiť, že pri vyšších stupňoch zálohy, rovnaký rozdiel nemá taký vplyv na držanie lopty ako pri nízkych ratingoch. Napr.:

  • katastrofálny (veľmi nízky) vs. úbohý (veľmi nízky) (1 stupeň) = 29% vs. 71%
  • solídny (veľmi nízky) vs. výborný (veľmi nízky) (1 stupeň) = 46% vs. 54%

Skúsenosti a výskum hráčov HT

V každom zápase je rozdelených medzi tímy približne desať normálnych šancí. Ak je držanie lopty približne rovnaké, s veľkou pravdepodobnosťou každý tím dostane po 5 šancí.

Štatistickou analýzou gólových príležitostí sa však zistilo, že držanie lopty vzhľadom na šance ani zďaleka nie je lineárne v celom rozsahu. Výsledky naznačujú že pri približnom:

  • držaní lopty 54% tvoj tím získa pravdepodobne 6 z 10 šancí
  • držaní lopty 57% tvoj tím získa pravdepodobne 7 z 10 šancí
  • držaní lopty 62% tvoj tím získa pravdepodobne 8 z 10 šancí
  • držaní lopty 65% tvoj tím získa pravdepodobne 9 z 10 šancí

Avšak držať sa týchto čísel by bolo viac ako nerozumné, pretože štatistika neznamená nič pre konkrétny príklad. Naviac sú to iba približné výsledky.