Cs/Trénink kondice

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· Česky · English · Magyar · Русский ·


Od globální 33. sezóny byl trénink kondice přeměněn ze samostatného druhu tréninku na procenty nastavitelný podíl z tréninku týmu.

Tento článek (nebo jeho část) je pahýl. Můžete Hattrick Wiki pomoci tím, že jej vhodně rozšíříte.


Tabulka udržitelnosti kondice

Následující obsah je založen na úsudku uživatelů Hattricku - což znamená, že jejich pravdivost a přesnost nebyla potvrzena žádným oficiálním sdělením, a tudíž nemusí bezpodmínečně odrážet herní realitu. Prosím, berte na to ohled.


Následující tabulka zobrazuje podíl tréninku kondice potřebný k dlouhodobému udržení určitého skillu kondice v závislosti na věku.

Věk/skill 6 7 8 9
17 5% 6% 7% 17%
18 5% 7% 9% 18%
19 6% 8% 12% 19%
20 7% 10% 15% 21%
21 8% 11% 16% 23%
22 9% 12% 17% 25%
23 10% 13% 18% 27%
24 11% 15% 19% 29%
25 12% 17% 21% 31%
26 13% 19% 23% 33%
27 15% 21% 26% 35%
28 17% 25% 29% 38%
29 20% 27% 32% 41%
30 24% 30% 35% 44%
31 27% 33% 38% 47%
32 31% 36% 41% 50%
33 34% 40% 45% 54%
34 38% 45% 50% 59%
35 42% 50% 55% 64%
Tento článek vznikl přeložením anglického článku Stamina training