Fa/Personality

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· English · Français · Italiano · Magyar · Nederlands · Persian ·

هر بازیکنی دارای یک نوع شخصیت است که به 4 زیر مجموعه تقسیم میشود. ما این 4 زیر مجموعه را به صورت قدرت رهبری، سازگاری، درستکاری و خلق و خو بیان میکنیم.

قدرت رهبری

قدرت رهبری نشان می دهد که آیا یک بازیکن می تواند کاپتان یک تیم باشد یا خیر و یک جنبه بسیار مهم در زمان انتخاب مربی برای تیم است. اگر مربی تیم تان قدرت رهبری بالایی دارد هنگامی که که روحیه بالای سطح "خونسرد" است روحیه تیم شما کند تر کاهش می یابد و روحیه تیمی در زمانی که پایین تر از "خونسرد" است سریعتر افزایش می یابد

مقیاس های اندازه گیری قدرت رهبری :

 • خوب
 • قابل قبول
 • ناکافی
 • ضعیف
 • ناچیز
 • اسفبار
 • افتضاح

سازگاری

سازگاری یک بازیکن تعیین میکند که چگونه تیم، با خرید و یا فروش یک بازیکن در نقل و انتقالات تحت تاثیر قرار میگیرد. سازگاری در مقیاس های زیر بیان میشود:

 • محبوب
 • مهربان
 • خوش برخورد
 • جنجالی
 • بداخلاق

همچنین یک دسته دیگر نیز وجود دارد که تنها یک بازیکن دیده شده، باب سان سون که به عنوان یک بازیکن دوست داشتنی شناخته شده است باب در روز اول آوریل 2006 (12 فروردین 1385) از تیم اخراج شد و باب دیگر جایگزین او شد

درستکاری

درستکاری درصد فراوانی احتمال فریب دادن داور
پاک سرشت ?.?% از بازیکنان 0.?%
نیکوکار 3.5% از بازیکنان 0.3%
سر به زیر 24.5% از بازیکنان 1.5%
درستکار 44% از بازیکنان 4%
غیرقابل اعتماد 24.5% از بازیکنان 6%
بدنام 3.5% از بازیکنان 10%

درستکاری نشان میدهد که بازیکن تا چه مقدار توانایی گرفتن کارت زرد برای فریب دادن داور را دارد و همچنین چقدر میتواند برای تیمش ضربه ایستگاهی و پنالتی کسب کند

در ستکاری در مقیاس زیر بیان میشود:

 • پاک سرشت
 • نیکوکار
 • سر به زیر
 • درستکار
 • غیرقابل اعتماد
 • بدنام

خلق و خو

خلق و خو درصد فروانی احتمال مرتکب شدن خطا
خونسرد 8% از بازیکنان 0.3%
آرام 24% از بازیکنان 1.5%
متعادل 36% از بازیکنان 4%
عصبی 24% از بازیکنان 7.5%
تند مزاج 8% از بازیکنان 11.5%

خلق و خوی یک بازیکن ،احتمال گرفتن کارت زرد برای خطا بروی بازیکن تیم حریف را در طول مسابقه تعیین میکند

خلق و خو در مقیاس های زیر بیان میشود

 • خونسرد
 • آرام
 • متعادل
 • عصبی
 • تند مزاج
 • یاغی (از فصل 38 اضافه شده)

لینکهای اضافه

 • تحقیقات انجام شده درباره شخصیت بازیکنان Hattristics.