Fa/Team spirit

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· English · Français · Italiano · Magyar · Nederlands · Русский · Рersian ·

روحیه تیم یکی از فاکتورهای کلیدی در تیم هست. روحیه تحت تاثیر عوامل زیادی هست، ولی در ضمن اثراتی هم دارد و بعضی مواقع ، اثرات بسیار بزرگی بر سایر چیزها دارد.

چه عواملی بر روی روحیه تیم اثر میگذارد

روحیه تیم تحت تاثیر چندین عامل است:

 • قدرت رهبری مربی
 • تعداد روان شناسان ورزشی
 • نقل و انتقالات
  • خرید بازیکن با سازگاری پایین
  • فروش بازیکن با سازگاری بالا
 • تغییر درصد تمرین اصلی
 • نگرش تیم در بازی ها
  • دست گرمی بازی کردن (پیک) روحیه تیم را در حدود یک سوم بالا می برد.
  • عادی بازی کردن تاثیری روی روحیه تیم ندارد.
  • بازی فصل(موتس) روحیه تیم را تقریبا نصف می کند.
 • در طول زمان روحیه تیم همیشه به خونسرد میل می کند.
 • استخدام تعداد زیادی کمک مربی منجر به کاهش روحیه تیم می شود.

روحیه تیم بروی چه فاکتورهایی اثر می گذارد.

روحیه تیم به نوبه خود روی بعضی چیزها اثر می گذارد.

عملکرد هافبک تحت تاثیر خیلی چیزهاست. یکی از این فاکتورها روحیه تیم هست. هر چه روحیه بالاتر باشد خط هافبک بهتر عمل می کند، اگر روحیه پایین باشد، عملکرد هافبک هم پایین می آید. یک مربی موفق در هتتریک، روحیه تیمش را طوری تنظیم میکند که بهترین نتیجه را بگیرد، زیرا هافبک یک فاکتور خیلی مهم در اکثر مسابقات است. در فوتبال واقعی فضای اطراف تیم، اثر بزرگی روی عملکرد آن تیم دارد. اگر یک مدیریت بد یا یک مربی نالایق در تیم وجود داشته باشد، این عوامل اثر منفی روی بازیکنان و عملکرد آنها در زمین مسابقه می گذارد. این موارد در هتتریک به عنوان روحیه تیم مطرح می شود.

روحیه تیم اثر مستقیم روی قدرت هافبک تیم دارد. قدرت واقعی خط هافبک بستگی به توانایی بازیکنان دارد که با روحیه تیم بالا و پایین می شود. قدرت هافبک هر دو تیم توزیع موقعیت های گل را تعیین می کند، پس یک روحیه بالا باعث می شود هافبکتان شارژ شود و این باعث به دست آمدن موقعیت های گل بیشتر برای شما میشود.

در آغاز هر فصل، روحیه تیم ریست می شود و به حالت پیش فرض خود یعنی "خونسرد" بر می گردد. از آنجا اقداماتی که در باشگاه انجام می دهید (نقل و انتقالات، نگرش تیم یعنی دست گرمی، عادی یا بازی فصل بازی کردن) و مربی تان بر تغییر روحیه تیم اثر می گذارند. هر کاری که انجام می دهید روحیه تیم همیشه در حال تلاش برای برگشت به حالت خونسرد است. فاکتور قدرت رهبری مربی شما مشخص می کند که روحیه چقدر سریع در آن جهت تغییر می کند. یک مربی با قدرت رهبری بالا سرعت تغییر روحیه را وقتی زیر "خونسرد" باشد زیاد می کند و هنگامی که روحیه تیم بالای سطح "خونسرد" است سرعت(تغییر روحیه) را کاهش می دهد.

هم چنین ببینید