Fa/Rating

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

صفحه عملکرد بازی

بعد از پایان هر مسابقه، شما میتوانید عملکرد هر دو تیم را در سمت راست متــن گزارش کامل بازی مشاهده کنید. یک کادری شبیه این

مثال : تیم اف. سی.
عمکرد بازیکنان و ترکیب تیم
عادی نگرش تیم
عادی تاکتیک
بدون تاکتیک مهارت تاکتیکی
ضعیف زیاد هافبک
قابل قبول خیلی کم دفاع راست
ناکافی کم دفاع وسط
ضعیف زیاد دفاع چپ
ضعیف کم حمله از راست
خوب خیلی کم حمله از وسط
اسفبار خیلی زیاد حمله از چپ

هر عملکرد از دو قسمت تشکیل شده است :

  • مقادیر اصلی : از همان مقیاسی استفاده می شود که در هنگام مقایسه توانایی های یک بازیکن از آنها استفاده میشود مثال : ضعیف
  • مقادیر ثانویه : یکی از 4 مقدار خیلی کم ، کم ، زیاد و خیلی زیاد

این مقادیر به شما افق دیدی میدهد که بدانید 7 قسمت عملکرد تیم شما چه مقدار در این مسابقه،قوی یا ضعیف بازی کرده اند. اگر هافبک شما از هافبک حریف قوی تر بود (به عنوان مثال قابل قبول در مقابل ضعیف) بنابراین شانس اینکه شما زمان بیشتری از بازی تصاحب توپ را در دست داشته باشید افزایش می یابد و همچنین شانس گلزنی تان نیز زیادتر میشود. عملکرد های حمله و دفاع را باید بسته به این در کجای زمین رخ میدهد مقایسه کرد. (مثال حمله از چپ در مقابل دفاع راست). کلا ،اغلب اوقات عملکردها به صورت عملکرد حمله و عملکرد دفاع نام برده میشوند.

عملکرد به عنوان مقیاسی از قدرت کلی تیم

به طور پیش فرض هتتریک یک راه برای بیان ساده قدرت کلی تیم عرضه نمیکند که به وسیله آن بتوان دو تیم را مقایسه کرد یا روند یک تیم را بررسی کرد. ابتدایی ترین مقیاس مجموع تعداد ستاره هایی است که تیم در مسابقه به دست آورده است. هرچند، مقایسه ستاره ها تا حدودی ناکارا هست و احتمالا یک نتیجه نادرست و فریبنده از قدرت تیم به دست میدهد. بنابراین، هتتریکی های باجرات راه های دیگری برای مقایسه ریت تیم ها پیدا کرده اند. تعدادی از معروفترین روش ها عبارتند از :

Alltid Hattrick, HatStats, LoddarStats, VnukStats - PStats.

البته به خاطر داشته باشید که اگر عملکرد کلی شما از حریف بیشتر بود دلیل نمیشود که شما حتما مسابقه را خواهید برد.