Fa/Sponsors

From Hattrick

حامیان و پولی که آنها پرداخت می کند یکی از مهم ترین منابع درآمد برای تیم هتتریکی است.تیم های جدید بیشتر برروی پول های حامیان تکیه دارند تافروش بلیط برای مسابقات .هم چنین مبلغ حامیان آنها چندان چشمگیر نیست و چند فصل زمان می برد تا به سطح مناسب برسد

حالت حامیان مالی کمتر از وضعیت هواداران در معرض نوسان است ‎ .

حالت حامیان را می توان از طریق باشگاه من > باشگاه> حسابداری یافت.در آن جا درآمد حاصل از حامیان مالی نیز دیده می شود.


بروزرسانی[edit]

درآمد آینده از پول حامیان در هر بروز رسانی حسابداری آپدیت می شود حالت حامیان هم در همان زمان بروز رسانی می شود.

راهنما[edit]

This is an extract from the manual, chapter 8
درامد ها و مخارج

[...]

درآمدها

[...]

حامیان: هر هفته مقداری پول از حامیان مالی خود دریافت می کنید.برای اطلاعات بیشتر فصل هوادران و حامیان مالی را مطالعه کنید.

This is an extract from the manual, chapter 9
این دو گروه تأثیر زیادی در میزان درآمد شما دارند؛ بنابراین توصیه می‌شود روابط خوبی با آنها داشته باشید و سعی کنید از شما راضی باشند؛ در پایان نتیجه‌اش را خواهید دید.

[...]

حامیان

حامیان مالی ترجیح می دهند از تیمی پشتیبانی کنند که<<تصویر>> خوبی از آنها به نمایش بگذارد.هرچهتیم موفق تر و تعداد اعضای باشگاه هوادران بیشتر باشد تصویر باشگاه شما بهتر( و در نتیجه پولی که حامیان می دهند بیشتر) خواهد بود.سخنگویان نیز برای بهبود تصویر باشگاه کمک می کنند. حالت حامیان مالی را می توان در صفحه حسابداری مشاهد کرد.

This is an extract from the manual, chapter 11
سخنگو: رفتار اسپانسرها و حامیان مالی را نسبت به تیم بهبود می بخشد.

تاثیرات برروی حالت حامیان[edit]

براساس راهنمای هتتریک چندین عامل موثر بر حالت حامیان مالی یک تیم (و در نتیجه مقدار پول آن که از آنها دریافت می شود) وجود دارد.

  • موفقیت تیم در انتهای برنامه بلند مدت-به معنای(موفقیت)در دسته فعلی;
  • موفقیت تیم در انتهای برنامه کوتاه مدت-به معنای چقدر در مسابقات جاری خوب هستید.
  • تعداد هواداران باشگاه

علاوه براین یک مدیر می تواند یک یا چند سخنگو به منظور بهبود حالت حامیان مالی استخدام کند.

ریست[edit]

سطح طبیعی وضعیت حامیان مالی، آرام است.هنگام ریست بین فصل ،حالت حامیان مالی هر تیمی به سطح ارام ریست خواهد شد.

نام گذاری سطح های وضعیت حامیان مالی[edit]

ده سطح وضعیت حامیان وجود دارد که همراه با تصویرشان در زیر آمده است:

سطح نام عکس همراه
10 از فرط خوشحالی، برایتان نامه های عاشقانه می فرستند Sponsor mood level 10.png
9 در خیابان ها، جشن و پایکوبی به راه انداخته اند Sponsor mood level 9.png
8 از شادی در پوست خود نمی گنجند Sponsor mood level 8.png
7 هيجان زده Moods sponsor6.png
6 خشنود Moods sponsor5.png
5 راضی Moods sponsor4.png
4 آرام Moods sponsor3.png
3 ناراضی Moods sponsor2.png
2 خشمگین Moods sponsor1.png
1 خون جلوی چشمانشان را گرفته Moods sponsor0.png

و هم چنین ببینید[edit]

لینک های داخلی[edit]

لینک های خارجی[edit]

  • hattri-X Ray Spokes - برای تعیین این که حامیان ، به ازای هر سخنگو چه مقدار پول می دهند کمک می کند .