Nl/Blessure

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· English · Español · Français · Magyar · Nederlands · Persian ·

InjurySplash.png

Een speler kan tijdens het spelen van een wedstrijd steeds geblesseerd raken. Afhankelijk van het aantal weken dat hij buiten strijd is zal hij geen, 1 of meerdere wedstrijden niet kunnen spelen.

Krijgen van een blessure

Een speler die een wedstrijd speelt kan, zoals reeds gezegd, geblesseerd raken. Dit verschijnt dan in het wedstrijdverslag. Er kunnen dan twee dingen gebeuren:

  • De speler moet het veld verlaten. Indien er een vervanger is ingesteld, zal die zijn plaats innemen. De geblesseerde speler zal na de wedstrijd minimaal 1 week en maximaal 9 weken geblesseerd zijn.
  • De speler kan doorspelen en heeft een pleister.

Een speler kan twee keer in één wedstrijd geblesseerd raken. Eerst door het krijgen van een pleister en daarna door het moeten verlaten van het veld.

Blessurezin

De blessurezin, ofwel de zin waarin de blessure vermeld staat, verraadt al hoelang een speler ongeveer geblesseerd zal zijn. Dit omdat elke Event Key, de code die bij een zin hoort, een specifieke gebeurtenis voorstelt. Je kunt hieruit echter nooit de exacte duur afleiden, er zijn alleen maxima, minima en gemiddelden bekend.

Implicaties

Daling TSI

Een eerste gevolg van een blessure is dat de TSI van een geblesseerde speler daalt. Dit wordt niet direct na een wedstrijd bijgewerkt en is dus voor en na de wedstrijd identiek. De TSI van een geblesseerde speler zal pas aangepast worden tijdens de eerste gezondheidsupdate na de wedstrijd. Afhankelijk van het aantal weken dat hij geblesseerd is kan dit een kleine daling zijn (bij lichte blessures) tot zeer grote dalingen (bij zware blessures).

Niet inzetbaar

Een tweede gevolg is dat een speler die geblesseerd is op de dag van een wedstrijd, niet inzetbaar is voor die wedstrijd.

Trainingsverlies

Een derde gevolg is dat een geblesseerde speler maar training krijgt voor het aantal minuten dat hij op een trainingspositie heeft gestaan. De blessure kan er dus wel voor zorgen dat de geblesseerde speler niet maximaal traint. De vervanger krijgt training voor het aantal minuten dat hij die week op een trainingspositie heeft gespeeld.

Vervanger

Een vierde gevolg is dat de speler die geblesseerd raakt tijdens het spelen van een wedstrijd, wordt vervangen. Deze vervanger moet je opstellen van je wedstrijdorders, instellen. Doe je dit niet, zal de geblesseerde speler niet vervanger worden en zal je het bijgevolg met een man minder moeten stellen in die wedstrijd.

Duur van de blessure

Hoelang de speler vervolgens echt geblesseerd zal zijn hangt af van 3 zaken:

  • De exacte duur van de blessure, achter de komma.
  • De leeftijd van de speler.
  • Het aantal dokters dat de club in dienst heeft.

De exacte duur van de blessure, achter de komma

Als manager zie je de blessures staan als een pleister of als een cijfer van 1 tot 9. In Hattrick blijken de blessures echter achter de komma te worden verrekend. Zo is een pleister een blessure van >0 week tot 1 week. Een blessure kan langer of korter duren dan wat zichtbaar is.

Je kunt echter redelijk nauwkeurig achterhalen hoe lang de blessure van een speler exact zal duren. Het is namelijk bekend dat een blessure van exact 1 week zorgt voor een TSI-daling van 10%. Het enige wat je moet doen is zorgen dat je de TSI van de speler noteert voor en na de eerste gezondheidsupdate na het oplopen van de blessure.

Leeftijd

De leeftijd van een speler bepaalt hoe snel hij kan genezen. Een 17-jarige heeft voor een blessure van 1.0 week zonder dokters minder dan 5 dagen nodig om te genezen, een 30-jarige heeft in dezelfde omstandigheden al 13 dagen nodig. De invloed van de leeftijd is zelfs zo groot dat een 40-jarige speler voor een blessure van 1 week, zonder dokters, 320 dagen nodig heeft om te genezen. Doordat er ook nog een paar leeftijdsupdates in die tijd zijn zal deze speler zonder dokters nooit meer genezen. Dit omdat spelers vanaf 42 jaar te oud zijn om ooit nog te genezen. De blessures die ze krijgen zullen in plaats van afnemen, oplopen tot +9 en daar eeuwig blijven staan. De enige mogelijkheid om een speler, van welke leeftijd dan ook, in één klik volledig te genezen, is hem trainer maken. Dit is echter een zeer dure optie die ook maar één maal per speler toe te passen valt.

Dokters

Hoe meer dokters je in dienst hebt, hoe sneller een speler zal genezen. Een dokter vraagt € 1 800 loon per week. Bekijk daarom altijd goed of je speler belangrijk genoeg is om het geld aan te besteden. Kijk daarbij ook of de dokters wel effectief genoeg zijn. Als je een speler pas over 2 weken nodig hebt, heeft het niet altijd zin deze binnen een week op te lappen. Wanneer je meer dan 10 dokters in dienst hebt, heb je bij elke update een (grote) kans dat je supportersmood daalt.

Wedstrijd (weer spelen)

De grote vraag is altijd "Wanneer kan een speler waar spelen?". We kunnen de spelers onderverdelen in 3 groepen:

  • De spelers die gezond zijn.
  • De spelers met een pleister.
  • De spelers met +1 of hoger.

Gezonde spelers

Er is geen enkele beperking om een gezonde speler te laten spelen.

Het enige nadeel dat er kan zijn is dat de speler een tijd niet heeft kunnen spelen door een blessure en uit vorm is geraakt. Dit kan echter ook voorvallen bij een speler die de hele tijd gezond is geweest en gespeeld heeft.

Pleister

Een speler met een pleister kan ook opgesteld worden. Hier zitten wel nadelen aan. Een speler met een pleister is tot 10% geblesseerd. Dit houdt in dat hij tot 10% minder zal presteren dan normaal. Een ander nadeel is dat wanneer een speler met een pleister geblesseerd raakt, hij een grotere kans heeft op een langdurige blessure. Daarnaast wordt de oude blessure erbij opgeteld.

Wat niet waar is, maar toch vaak wordt beweerd, is dat een speler met een pleister een grotere kans heeft om geblesseerd te raken. Een speler met een pleister heeft dus GEEN grotere kans om geblesseerd te raken.

+1 of hoger

Een speler die een blessure heeft van +1 of hoger kan NIET spelen. In het opstellingsformulier zal de naam van de speler rood gekleurd staan. Als je zo'n speler toch opstelt zal hij direct vervangen worden door een van de wisselspelers, als deze ingesteld staan. Zo niet wordt de speler toch van het veld gehaald en speel je met een man minder.