Saigon Geeks/Players

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

The data has been updated to the match (283108366).

Current Players

No Player From Caps Goals Note
1 Netherlands Roderik Thuis May 20, 2009 60 0 (0)
2 Belgium Gaetan Meerschaut Nov. 01, 2009 37 6 (1)
3 Estonia Hugo Avameel Jul. 06, 2009 67 14 (1)
4 Argentina Luis Adrián Velasco Dec. 04, 2009 33 9 (0)
5 Vietnam Mai Đức Dũng Apr. 20, 2010 7 3 (0)
6 Italy Beniamino Raiola Nov. 13, 2009 32 6 (2)
7 Belgium Glen Bouchat Apr. 01, 2010 10 8 (1)
8 Romania Valeriu Cantemir Jan. 14, 2010 27 9 (1)
10 Sweden Per Vinterby Mar. 24, 2010 10 6 (1)
12 Turkey Baybars Livaneli Feb. 12, 2010 16 0 (0)
15 Vietnam Cao Anh Sửu May 05, 2010 3 0 (0)
17 Germany Franz Bernd Leverenz Dec. 01, 2009 35 13 (1)
18 Brazil Eduardo Antuña Nov. 20, 2009 37 22 (1)
23 Denmark Gustav Rasborg Apr. 09, 2010 3 0 (0)
51 Vietnam Dương Quốc Thái Dec. 13, 2009 2 0 (0)
52 Vietnam Lại Thịnh Jan. 17, 2010 1 0 (0)
53 Vietnam Lê Nam Phương Nov. 17, 2009 8 0 (0)
Sep. 28, 2009 0 0 (0) transferred on Oct. 01, 2009
54 Vietnam Lý Văn Nhân Nov. 28, 2009 1 0 (0)
55 Vietnam Nghiêm Thanh Tùng Jan. 23, 2010 1 0 (0)
56 Vietnam Nguyễn Thánh Tông Nov. 19, 2009 2 0 (0)
Oct. 30, 2009 0 0 (0) transferred on Nov. 02, 2009
57 Vietnam Phạm Ái Mar. 29, 2010 0 0 (0)
58 Vietnam Phan Bùi Thế Kiệt Dec. 19, 2009 1 0 (0)
59 Vietnam Trần Đinh Việt An Nov. 13, 2009 6 0 (0)
60 Vietnam 廖弘轶 (Liao Hongyi) Nov. 16, 2009 7 0 (0) Liêu Hoằng Dật
Sep. 18, 2009 0 0 (0) transferred on Sep. 21, 2009
95 Vietnam Zhou Hok-Nam Jan. 22, 2010 4 0 (0)
96 Turkey Erdi Bozyel Nov. 16, 2009 6 0 (0)
97 Vietnam Lý Văn An Apr. 19, 2010 1 0 (0)
98 Vietnam Trần Bùi Văn Châu Apr. 20, 2010 1 0 (0)
99 Netherlands Sebastiaan Fortuyn Jan. 12, 2010 23 17 (1)

Trained Players

Only top 10 capped players are shown here.

   Find similar.png   Main article: Saigon Geeks/Players/Trained
Player From To Caps Goals Note
USA Sam Shackelford Apr. 15, 2009 Mar. 27, 2010 53 0 (0)
Spain Quique Guillén Feb. 24, 2009 May 18, 2009 13 0 (0)
Italy Lodovico Antoniello Feb. 06, 2009 Apr. 12, 2009 9 0 (0)
Turkey Polat Servi Jul. 22, 2009 Sep. 12, 2009 4 0 (0) extra time
Latvia Žoržs Fedorenko Aug. 06, 2009 Sep. 26, 2009 3 1 (0) extra time
Iran Ardavan Rahmati Jul. 09, 2009 Aug. 04, 2009 3 0 (0)
Switzerland Régis Vaillant Jan. 30, 2009 Feb. 23, 2009 3 0 (0)
Poland Bartłomiej Bogunia Jul. 22, 2009 Sep. 27, 2009 2 0 (0)
Germany Fred Fehn Jul. 15, 2009 Aug. 11, 2009 2 0 (0) extra time
Brazil Juscelino Valença Jun. 11, 2009 Jul. 05, 2009 2 0 (0) extra time

Transferred Players

Only top 10 capped players are shown here.

   Find similar.png   Main article: Saigon Geeks/Players/Transferred
Player From To Caps Goals Note
Vietnam 林恩轩 (Lin Enxuan) Jan. 20, 2009 Oct. 10, 2009 47 21 (0) Lâm Ân Hiên
Vietnam 侯勇标 (Hou Yongbiao) Jan. 20, 2009 Oct. 10, 2009 47 18 (0) Hầu Dũng Tiêu
Romania Augustin Dobrisan May 05, 2009 Jan. 20, 2010 47 13 (0)
Vietnam 黄继雄 (Huang Jixiong) Jan. 20, 2009 Oct. 10, 2009 44 26 (0) Hoàng Kế Hùng
Angola Lorival Campos May 20, 2009 Jan. 30, 2010 41 2 (0)
Portugal Júlio Laranjeiras Apr. 24, 2009 Oct. 20, 2009 39 1 (0)
Vietnam 林福洪 (Lin Fuhong) Jan. 20, 2009 Oct. 10, 2009 37 14 (0) Lâm Phúc Hồng
Netherlands Jozef Voetelink May 18, 2009 Oct. 18, 2009 37 3 (0)
Argentina Federico Ulla Apr. 04, 2009 Oct. 10, 2009 35 0 (0)
Vietnam 何民光 (He Minguang) Jan. 20, 2009 Sep. 19, 2009 34 5 (0) Hà Dân Quang

Retired Players

Only top 10 capped players are shown here.

   Find similar.png   Main article: Saigon Geeks/Players/Retired
Player From To Caps Goals Note
Vietnam 谢冠富 (Xie Guanfu) Jan. 20, 2009 Sep. 20, 2009 33 6 (2) Tạ Quan Phú
Vietnam 张冠生 (Zhang Guansheng) Jan. 20, 2009 May 20, 2009 24 1 (1) Trương Quan Sanh
Denmark Pieter Stausholm Mar. 04, 2009 Aug. 13, 2009 20 1 (0)
Vietnam 庞志凯 (Pang Zhikai) Jan. 20, 2009 Jun. 02, 2009 17 1 (1) Bàng Chí Khải
Vietnam 郭志靖 (Guo Zhijing) Jan. 20, 2009 May 27, 2009 15 0 (0) Quách Chí Tĩnh
Vietnam 苗云健 (Miao Yunjian) Jan. 20, 2009 May 21, 2009 13 0 (1) Miêu Vân Kiện
Vietnam 古斯达 (Gu Sida) Jan. 20, 2009 May 30, 2009 12 1 (0) Cổ Tư Đạt
Denmark Kåre Lund Pedersen Jun. 09, 2009 Aug. 14, 2009 10 0 (0)
Vietnam 杨天赋 (Yang Tianfu) Jan. 20, 2009 Apr. 09, 2009† 9 0 (0) Dương Thiên Phú
Finland Igor Eremchuk Jun. 09, 2009 Aug. 14, 2009 8 0 (0)

Legends

Original players
Promoted youth players
( ): friendly goals
†: estimated day due to loss tracks of time