Vi/Hồi phục nhanh

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· English · Magyar · Tiếng Việt ·

Kỹ năng đặc biệt
Spec1Technic.png Technical
Spec2Quick.png Quick
Spec3Power.png Powerful
Spec5Head.png Head
Spec4Unpred.png Unpredictable
Spec6Regainer.png Resilient
Spec7support.png Support
SpecialEvent.png

Hồi phục nhanh là một kỹ năng đặc biệt giúp cầu thủ sở hữu nó khi bị chấn thương có thể hồi phục sức khoẻ của mình nhanh hơn các cầu thủ khác.

Hồi phục nhanh là một kỹ năng đặc biệt hiếm đầu tiên xuất hiện trong Hattrick, ngoài 5 kỹ năng đặc biệt được biết rộng rãi (Đánh đầu, Kỹ thuật, Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Ngẫu hứng).