Sk/Útočník

From Hattrick

Toto je zakončovateľ tvojho tímu, ktorý by mal zužitkovať šance, ktoré vytvorí tvoja záloha. Zakončovanie a prihrávky prispievajú do všetkých tvojich útočných ratingov (ľavý, stredný a pravý). Individuálny príkaz rozhodne, do ktorého najviac. Útočník je štandartne ofenzívny, preto nemá tento individuálny príkaz.


Individuálne príkazy

  • normálny - využíva hlavne zakončovanie a prihrávky. Prispieva hlavne do stredného útoku a tiež aj do príslušného krajného útoku.
  • defenzívny - využíva menej zakončovania a viac prihrávkov. Tiež využije časť svojej tvorby hry a kondície čím dvíha rating zálohy. Klesá jeho príspevok do stredného útoku a takmer úplne do krajného útoku. Ak má hráč technickú špecialitu získava extra bonus k prihrávkam.
  • viac na kraj - okrem zakončovania a prihrávok začína využívať aj svoju krídelnú hru. Oslabí sa jeho príspevok do stredného útoku na úkor príslušného krídelného. Taktiež trochu pridá aj do krídelného útoku na opačnej strane.