Sk/Môj Hattrick

From Hattrick

Môj Hattrick je prvá položka v menu. Kliknutím na ňu sa objavia všetky nedávne Hattrick vyhlásenia, ktoré obsahujú správy o užívateľských medzníkoch, problémoch počas vývoja hry, nových prvkoch dostupných užívateľom a zmenách v hracom engine.

V okne Tímové udalosti nájdete informácie o tímoch, ktoré vás vyzvali, ďalej uvidíte, či niekto prevýšil vašu ponoku za hráča na prestupovej listine a tiež správu, že niekto sa stal priaznivcom vášho tímu.

V menu Môj Hattrick sa nachádzajú tieto položky:

Nastavenia[edit]

Miesto, kde si všetci užívatelia môžu meniť svoje nastavenia, bezpečnostné kódy, heslá, jazyk či vizuálne nastavenia stránky.

Ankety[edit]

Príležitostne môže Hattrick Team od vás požadovať spätnú odozvu - ankety sa tu objavujú z času na čas.

(Poznámka: Nemusíte pri každom prihlásení kontrolovať sekciu Ankety. Ak sa objaví nová anketa, budete informovaný krátkou správou v Môj Hattrick).

Úvodníky[edit]

Tu môžete čítať úvodníky o Hattricku napísané HT-personálom.

Hattrick Supporter[edit]

Táto stránka umožňuje existujúcim Hattrick Supporterom si pozrieť kedy ich supporter vyprší a tiež sa tu nachádza odkaz na Hattrick obchod, kde si ho môžu kúpiť či predĺžiť.

Licencia[edit]

Tu môžete dokončiť vašu Hattrick licenciu.

Tréningové správy[edit]

Tu možu len Hattrick Supporteri dostať správy o tréningu.