Sk/Môj Hattrick

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

Môj Hattrick je prvá položka v menu. Kliknutím na ňu sa objavia všetky nedávne Hattrick vyhlásenia, ktoré obsahujú správy o užívateľských medzníkoch, problémoch počas vývoja hry, nových prvkoch dostupných užívateľom a zmenách v hracom engine.

V okne Tímové udalosti nájdete informácie o tímoch, ktoré vás vyzvali, ďalej uvidíte, či niekto prevýšil vašu ponoku za hráča na prestupovej listine a tiež správu, že niekto sa stal priaznivcom vášho tímu.

V menu Môj Hattrick sa nachádzajú tieto položky:

Nastavenia

Miesto, kde si všetci užívatelia môžu meniť svoje nastavenia, bezpečnostné kódy, heslá, jazyk či vizuálne nastavenia stránky.

Ankety

Príležitostne môže Hattrick Team od vás požadovať spätnú odozvu - ankety sa tu objavujú z času na čas.

(Poznámka: Nemusíte pri každom prihlásení kontrolovať sekciu Ankety. Ak sa objaví nová anketa, budete informovaný krátkou správou v Môj Hattrick).

Úvodníky

Tu môžete čítať úvodníky o Hattricku napísané HT-personálom.

Hattrick Supporter

Táto stránka umožňuje existujúcim Hattrick Supporterom si pozrieť kedy ich supporter vyprší a tiež sa tu nachádza odkaz na Hattrick obchod, kde si ho môžu kúpiť či predĺžiť.

Licencia

Tu môžete dokončiť vašu Hattrick licenciu.

Tréningové správy

Tu možu len Hattrick Supporteri dostať správy o tréningu.