Fa/Transfers

From Hattrick

خرید یا فروش بازیکنان[edit]

فروش بازیکنان[edit]

برای فروش یک بازیکن باید او را در لیست فروش قرار داد،هنگام انجام این کار باید یک قیمت پایه قرار دهید.. توجه داشته باشد بسیاری از افراد بر اساس مهارت جستجو خواهند کرد.

قوانین جدید از فصل 38 جهانی این است که شما نمی توانید یک بازیکن را بیش از تعداد بازی که برای تیم شما انجام داده، درلیست فروش قرار داد.این اقدام به عنوان قدمی در سمت واقع گرایی و مقابله با تجارت روزانه در نظر گرفته شده است.

شما باید قیمت شروع مزایده را برای بازیکن اعلام کنید.این کمترین کاری است برای این که شما آماده اید اجازه رفتن را به او دهید.او 3 روز در لیست فروش خواهد ماند قبل از اینکه به باشگاهی که بیشترین پیشنهاد به او داده است رود.نظریه های متفاوتی در مورد مقدار قیمت شروع مزایده وجود دارد،برخی از افراد حس می کنند باید بازیکن همیشه با قیمت 0 گذاشته شود در حالی که بقیه ( که احساس آنها قابل قبول تر است) ترجیح می دهند با حداقل قیمت پایه در لیست گذاشته شود.

بازیکن فروخته شده پس از زمان مزایده فورا باشگاه را به سوی باشگاه جدیدش ترک خواهد کرد(اگرچه توجه کنید ممکن است برخی زمان ها طول بکشد مخصوصا اگر سرور مشغول باشد).اگر خریداری پیدا نشود او در باشگاه خواهد ماند و اگر بازیکنی در لیست فروش قرار دادید نمی توانید تصمیم خود را تغییر دهید!! او 3 روز آنجاست واین که! تنها امکان نگه داشتن او خرید اوست(و شما مجبور به پرداخت هزینه های انتقال هستید)هم چنان به خاطر داشته باشید هنگامی او را درلیست فروش قرار می دهید تمام مهارت های بازیکن در اذهان عمومی دیده خواهد شد.


ممکن است شما حتی یه بازیکن را برای بازی در تیم انتخاب کرده باشید و او در لیست فروش باشد اگر او در زمان شروع مسابقه فروخته شود بازیکن جانشینش جای او را خواهد گرفت اما اگر در طول مسابقه فروخته شود او بازی را تمام خواهد کرد وسپس می رود.

بعد از اتمام هر معامله ای،حق نقل وانتقالات ،باشگاه مادر و تیم قبلی از قیمت کل فروش آن کم خواهد شد. مقدار دقیق آن بستگی به این خواهد داشت که بازیکن چقدر در باشگاه بوده است.حداقل حق قرارداد بعد از 0 روز 83 درصد است وبیشترین آن 93 درصد بعد از 106 روز حضور در باشگاه.نمودار زیر " تعداد روز حضور بازیکن درتیم - درصد قراردادی که به تیم تعلق می گیرد" را نشان می دهد.(هنگامی که بازیکنی در تیم جوانان تان بوده استثناً 95 درصد می شود زیرا شما می توانید انتظار 2 درصد پول قراداد به عنوان تیم مادر را نیز داشته باشید).قرار دادن بازیکن در لیست فروش برابر 10 میلیون ریال هزینه خواهد داشت.اگر او فروخته هم نشود این پول پس داده نمی شود توجه: اگر در حال فروش بازیکن تیم جوانان تان هستید شما به عنوان صاحب قبلی در نظر گرفته نمی شوید اما اگر او یک بازی برای شما انجام داده باشد بار دیگر که او فروخته می شود شما پولی به عنوان باشگاه قبلی و هم چنین 2درصد از مبلغ فروش برای تیم مادر بودن تان دریافت خواهید کرد. بعد از هر زمان بازیکن فروخته شود شما پولی به عنوان باشگاه مادر دریافت خواهید کرد.فروش یک بازیکن که از تیم جوانان انتقال داده شده تا دقیقا 6 روز (144 ساعت ) بعد هرگز باعث از دست دادن روحیه تیمی نخواهد شد.

نمودار پول دریافتی با حداقل روز های حضور در باشگاه[edit]

Salepercent daysinclub.png

خرید بازیکن[edit]

برای خرید یک بازیکن از تیم دیگر باید بازار نقل و انتقالات بازیکن را مشاهده کنید.در منوی نقل وانتقالات. این مکانی ست برای اطلاع یافتن از اینکه چه کسی در لیست فروش است.شما می توانید تنها بازیکن هایی که در لیست فروش هستند بخرید.شما نمی توانید به صورت مستقیم از باشگاهی بخرید و یا مبادله کنید.اگر بازیکن محبوب تان را در بازار داخلی کشورتان نمی یابید می توانید در کشور منحصر به فردی یا یک از هشت مناطق آن را جستجو کنید .این ها هم در صفحه نقل وانتقالات ،جعبه کشویی قابل دسترس است.

هنگامی که بازیکنی که می خواهید را پیدا کردید ،بر نام او کلیک کنید و وارد صفحه او شوید. این جا مکانی هست که می توانید پیشنهادتان را ارائه دهید. شما باید قیمت را 2درصد یا 10 میلیون ریال(هر کدام بزرگتر است) افزایش دهید.

توجه داشته باشید که مبلغ پیشنهاد را نمی توان در مجموع بیش از 2 میلیارد ریال بدهی قرار داد. (برای خرید بازیکن تا سقف 2 میلیارد بدهی مجاز هستید)

قیمت پیشنهادی باید حداقل 2 درصد یا 10 میلیون ریال( هر کدام که بزرگتر است ) از پیشنهاد موجود بالاتر باشد.شما حق پیشنهاد را تا پایان مزایده دارید.اگر کسی در کمتر از 3 دقیقه به پایان مزایده پیشنهادی ارائه کند،بعد از آخرین پیشنهاد ، مزایده 3 دقیقه تمدید خواهد شد.این روند ادامه خواهد داشت تا 3 دقیقه کامل بدون پیشنهاد تازه ای سپری شود، مزایده هنگامی به پایان می رسد که عبارت "مزایده به پایان رسیده است" در بالای قیمت فروش ظاهر شود.همچنین زمانی که شما پیروز مزایده شدید اگر بازیکن جدید همراه با هم تیمی هاش نشود( رابطه خوبی نداشته باشد) امکان دارد شما کاهش روحیه تیمی را ببینید.

به خاطر داشته باشید ممکن است سرور بازی از کار افتاده شود و فقط مزایده ها در حال اجرا باشند شما تا آخرین دقیقه قبل از بازسازی سرور شانس خرید خواهید داشت اگر سرور از کار افتاده باشد ،کسی شما را به خاطر اقدام زودتر تان سرزنش نخواهد کرد.


هنگام خرید ، اطلاعات درباره توانایی های بازیکن ،شخصیت و غیره یک کمک بزرگ است.همچنین ممکن است که شما برآیند کل مهارت ها یک بازیکن را در نظر بگیرید .به هر حال ارزش کنونی بازیکن در بازار ممکن است با ارزشی که شما با توجه به برآیند مهارتش انتظار دارید بسیار متفاوت باشد بصورتی که مهمتر از همه بالا ترین مهارت (یا مهارتهای) بازیکن هست. بازیکنی که مهارتی در سطح " بین المللی" و در بقیه مهارتها در سطح " ضعیف" هست به قیمت بالا تری در بازار نسبت به بازیکنی که همه مهارت هاش در سطح "خوب " هست می رسد.به یاد داشته باشید که حتی فرم فعلی هم تاثیری بر ارزش بازار ندارد و آن برای بازی آینده اش مهم است.یک بازیکن گران قیمت لزوما یک ناجی نخواهد بود و شما نیاز دارید نقاط تاریک تیم تان را رفع کنید.اگر مایل هستید ، می توانید از دکمه "قیمت تقریبی" به منظور دیدن بازیکنان مشابه که اخیرا در بازار فروش رفته اند استفاده کنید.

در بازار نقل وانتقالات جوانمرد باشید[edit]

بازیکن خوب و پول دو جنبه کلیدی هتتریک هستند و این خیلی مهم است که هیچ تیمی سودها ی غیرعادی از خرید وفروش ها در بازار نقل وانتقالات بدست نیاورد.این بدان معنی است که قیمت های پیشنهاد ی مطرح شده باید مرتبط باشد با آنچه که می تواند معقول برای بازیکن باشد، چند تیم داشتن نه تنها ممنوع است بلکه خرید بازیکن با قیمت های بالا برای کمک به دوستان یا خانواده نیز ممنوع است.ارشد های بازی کاملا برای لغو یا تعدیل قیمت های غیر عادی، قطع دسترسی به تیم به عنوان جریمه ویا حتی اخراج کاربر خاطی مجاز هستند.

کاهش روحیه تیمی[edit]

هربار که شما بازیکنی را می خرید یا می فروشید احتمال کاهش روحیه تیمی وجود دارد.این افت می تواند قابل رویت یا غیر قابل رویت باشد ( به علت اینکه در واقعیت ممکن است یک لول کامل افت نکند) اما هنگامی که (یک لول کامل افت کند) اتفاق افتد ،همیشه پیام این افت در صفحه باشگاه می آید.

مطلب زیر در نتیجه تجربیات و یا تحقیقاتی که کاربران هتتریک انجام داده اند به دست آمده است- که این یعنی صحت و دقت آن به وسیله منابع رسمی سایت تایید نشده است و در نتیجه آنها لزوما واقعیت های بازی را منعکس نمی کنند. لطفا این را در نظر داشته باشید


پی اف او احتمال افت روحیه را در 650 نقل وانتقال بررسی کرد. به نظر می رسد که فقط سازگاری یک بازیکن در افت روحیه تاثیر خواهد داشت و نه چیز دیگر. این تحقیق اطلاعات زیر را به ما می دهد:


احتمال کاهش روحیه

سازگاری
خرید
فروش
محبوب
0%
26%
مهربان
0%
18%
خوش برخورد
25%
15%
جنجالی
55%
0%
بداخلاق
79%
0%

به طور متوسط کمترین احتمال کاهش روحیه هنگامی است که شما تنها بازیکن مهربان بخرید یا بفروشید