Sk/Ligový zápas

From Hattrick

Zápas je športové stretnutie medzi dvoma klubmi. Domáci tím privíta hostí, na základe toho sa rozdelujú zisky medzi dvoma mužstvami.


V Hattricku poznáme nasledujúce typy zápasov: