Cs/Přestupy

From Hattrick

Prodávání nebo kupování hráčů[edit]

Prodávání hráčů[edit]

Pokud chceš prodat hráče, musíš ho umístit na přestupovou listinu. Přitom musíš vybrat jeho pozici (brankařútočník), a vybrat vyvolávací cenu. Uvědom si, že většina lidí hledá podle skillů, takže je téměř jedno, jakou pozici vybereš.

Vyvolávací cena je nejnižší obnos, za který jsi hráče ochoten prodat. Bude na přestupové listině 3 dny. Půjde do toho týmu, který za něj nabídl nejvíce peněz. Existuje mnoho teorií ohledně vyvolávacích cen. Někteří lidé preferují vyvolávací cenu 0 Kč, zatímco jiní zase volí vyvolávací cenu takovou, aby to byl nejnižší obnos, za který jsou ochotni daného hráče prodat.

Prodaný hráč odejde do svého nového klubu okamžitě po skončení dražby (ale může to nějaký čas trvat, obzvláště pokud jsou servery zaneprázdněny]]). Pokud o hráče nikdo neprojeví zájem, zůstane ve tvém klubu. Pokud umístíš hráče na přestupovou listinu, svém rozhodnutí už NEMŮŽEŠ změnit! Je tam 3 dny tak jako tak! Také si uvědom, že všechny informace o hráčových dovednostech budou viditelné všem, když ho na přestupovou listinu umístíš.

Hráče můžeš nasadit do zápasu, i když je na přestupové listině; ale měj na paměti, že pokud se prodá ještě předtím, než zápas začne, nastoupí místo něj hráč z lavičky. Pokud je hráč prodán během zápasu, dokončí zápas a teprve potom odejde.

Po každém přestupu ukrojí hráčův agent, mateřský klub, a poslední klub danou část prodejní ceny. Přesný obnos závisí na tom, jak dlouho byl hráč v tvém týmu. Nejvíce můžeš dostat 93% (95% pokud je to tvůj vlastní junior, dorostenec nebo hráč, jehož jsi obdržel(a) na začátku hraní Hattricku, neboť můžeš očekávat 2% peněz pro mateřský klub). Umístění hráče na přestupovou listinu tě stojí 40 000 . Tento obnos se nevrací ani když není hráč prodán. Poznámka: Pokud prodáváš své vlastní odchovance (tj. vlastní juniory či dorostence), nejsi považován(a) za předchozího vlastníka - ale až bude tento hráč prodán příště, obdržíš peníze pro předchozí klub (pokud hrál zápas za tvůj tým), stejně tak 2% přestupové částky pro mateřský klub. Potom už jenom dostaneš peníze pro mateřský klub, kdykoliv je hráč prodán. Prodej juniorů/dorostenců po více než šesti dnech (=144 hodin) od toho, kdy byli přeřazeni do hlavního týmu, může znamenat pokles nálady v týmu.

Kupování hráčů[edit]

Ke koupi hráče musíš navštívit přestupovou listinu, kterou nalezneš v menu "Nástroje" => "Přestupy". To je místo, kde můžeš nalézt, kdo je na prodej. Můžeš kupovat pouze hráče, kteří jsou tou dobou na přestupové listině. Požadované hráče můžeš hledat buď po jednotlivých zemích, nebo v jednom z osmi regionů (ty můžeš najít v rolovacím menu na stránce s přestupy).

Když najdeš hráče, kterého chceš, klikni na jeho jméno a dostaneš se na stránku hráče. To je místo, kde za hráče můžeš nabídnout peníze. Musíš navýšit nabídku o 40 000 nebo o 2% oproti předchozí nabídce.

Uvědom si, že Tě celkový součet nabídek nepustí do dluhu vyššího než 8 000 000 Kč.

Na hráče můžeš přihodit nabídku pouze do uzávěrky. Pokud někdo přihodí méně než 3 minuty před uzávěrkou, uzávěrka se posune o 3 minuty od poslední nabídky. Tento postup se opakuje, dokud nevyprší 3 minuty, během kterých nebyla podána žádná nabídka. Konec prodeje je potvrzen nápisem "Prodej je ukončen", kteřý se objeví pod prodejní částkou. Pokud vyhraješ dražbu a hráč si nebude rozumět se svými týmovými kolegy, tak se ti může snížit nálada v týmu.

Pamatuj si, že servery mohou spadnout, i když běží čas do uzávěrky. Toto riskuješ čekáním do poslední minuty před uzávěrkou a následným přihozením. Pokud servery spadnou, budeš litovat, že jsi nepřihodil(a) dříve.

Fair-play na přestupové listině[edit]

Dobří hráči a peníze jsou klíčové aspekty na Hattricku, což dělá velice důležité to, že žádné týmy nesmí benefitovat z nekalých aktivit na přestupovém trhu. To znamená, že nabídky na hráče nesmí být předražené. Uvědom si, že není jenom zakázáno vlastnit několik týmů, ale je také zakázáno "pomáhat" přátelům nebo rodinným příslušníkům tím, že od nich koupíte předražené hráče. Gamemasteři mají pravomoci na potrestání týmů, které se nějak provinily.

Pád nálady v týmu[edit]

Pokaždé, když prodáváš nebo kupuješ hráče, je tu šance, že nálada v týmu poklesne. Pokles může být viditelný nebo neviditelný (kvůli tomu, že to je pokles v rámci stupně). Když pokles nastane, je to oznámeno na stránce klub.

Následující obsah je založen na úsudku uživatelů Hattricku - což znamená, že jejich pravdivost a přesnost nebyla potvrzena žádným oficiálním sdělením, a tudíž nemusí bezpodmínečně odrážet herní realitu. Prosím, berte na to ohled.


Aliance PFO (AllianceID: 23565) vyzkoumala šance na pokles nálady týmu z 650 přestupů. Pouze příjemnost hráče má vliv na to, zda nálada v týmu poklesne či nikoliv. Průzkum skončil s následujícím výsledkem:

Šance na pád nálady v týmu

Příjemnost
Koupě
Prodej
Oblíbený hráč
0%
26%
Sympatický chlapík
0%
18%
Příjemný kluk
25%
15%
Hašteřivý člověk
55%
0%
Protiva
79%
0%

Celkově, nejnižší šance na pokles nálady týmu je, když kupuješ nebo prodáváš pouze příjemné kluky.

Tento článek vznikl přeložením anglického článku Transfers