He/חוקים

From Hattrick

להאטריק קיימת מערכת מדריכים משלה, בשם מקורי ביותר: "חוקים". אל מערכת המדריכים הזאת ניתן להגיע דרך תפריט העזרה שבסרגל בצד. בחוקים נמנעו יוצרי האטריק לשים פרשנויות והמלצות, והם כתובים בצורה מאוד בסיסית.

אתרים רבים (כגון ויקאטריק) לקחו את החוקים צעד אחד קדימה, וכתבו להם פרשנויות והמלצות משלהם. עם זאת, אותם אתרים אינם מחליפים את החוקים של האטריק, ולכן בסופו של דבר במוקדם או במאוחר מומלץ לקרוא אותם.

בחוקים קיימים 27 פרקים, וארבעה נספחים:

Hat supporter help.gif

1. הקדמה

2. הרשמה והפעלה

3. התמצאות באתר

4. קבוצת נוער

5. הצוות המקצועי

6. אוהדים ונותני חסות

7. כלכלה

8. האצטדיון

9. מחוזות ומזג האוויר

10. המשחק

11. טקטיקות

12. הוראות אישיות ושינוי עמדות

13. ניסיון וניסיון קבוצתי

14. שחקנים

15. ההרכב

16. המאמן

17. אימון

18. משחקי ידידות

19. פסיכולוגיה

20. הוראות

21. העברות

22. שיטת הליגה

23. הגביע

24. נבחרות לאומיות

25. ההתנהגות שלך

26. מנהלי המשחק

27. שונות


נספח 1. שבוע האטריק

נספח 2. שמות תואר

נספח 3. שערי מטבע

נספח 4. עמלות בשוק ההעברות